ihmiset

Mika Hyytiäinen

Suomalaisen sotataidon professori, Maanpuolustuskorkeakoulu