ihmiset

Miriam Attias

Miriam Attias johtaa depolarize.fi-hanketta, jossa tutkitaan sitä, mitä Suomessa pitäisi osata tehdä vastakkainasetteluille ja konflikteille. Hän on Ajatuspaja RTI (Round Table Initiative) – konfliktinratkaisu ja sovittelu ry:n perustajajäsen. Hän on kehittänyt yhteisösovittelun menetelmää naapureiden, naapurustojen ja ryhmittymien välisten jännitteiden ja konfliktien käsittelemiseksi.