ihmiset

Niilo Hakonen

Niilo Hakonen on KT Kuntatyönantajien johtava työelämän kehittämisen asiantuntija. Hän on myös palkkausjärjestelmien ja palkitsemisen kehittämisen asiantuntija.