ihmiset

Olli Tiikkainen

Olli Tiikkainen (YTM) kirjoitti gradunsa vaikuttavuusinvestoimisesta systeemiteorian näkökulmasta.