ihmiset

Oras Tynkkynen

Vanhempi neuvonantaja, Kestävyysratkaisut, Sitra

Kuka?

Oras Tynkkynen auttaa Sitraa hahmottamaan, miten Suomesta voidaan rakentaa hiilineutraali kiertotalous. Hän työskentelee erityisesti ilmastoratkaisujen ja niitä edistävien ohjauskeinojen parissa.

Mitä?

Oras on paneutunut ilmasto- ja energiapolitiikkaan kansainvälisellä, eurooppalaisella, kansallisella ja paikallisella tasolla runsaan 20 vuoden ajan. Häntä kannattaa lähestyä erityisesti, jos haluaa tutustua tehokkaisiin keinoihin vähentää päästöjä ja järkeistää luonnonvarojen käyttöä.

Aiemmin Oras on työskennellyt muun muassa ilmastopoliittisena asiantuntijana valtioneuvoston kansliassa, kansanedustajana, toimittajana ja konsulttina. Koulutukseltaan Oras on yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta.

Häh?

Oraksen tavoittaa usein junasta Tampereen ja Brysselin väliltä.

Hän uskoo, että tulevaisuudessa siirtymä päästöneutraaliin ja jopa miinuspäästöiseen talouteen tapahtuu paljon nopeammin kuin yleisesti oletetaan.