ihmiset

Pauli Rautiainen

julkisoikeuden apulaisprofessori, Tampereen yliopisto

Pauli Rautiainen (HT, FM, VTM) on sivistyksellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin erikoistunut hyvinvointi oikeuden asiantuntija. Hän työskentelee Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa julkisoikeuden apulaisprofessorina. Hän on eduskunnan oikeusasiamiehen asettaman ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen ja markkinaoikeuden asiantuntijajäsen. Rautiainen toimii myös Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelman ArtsEqual-hankkeen tutkijana Taideyliopistossa. Hän työskennellyt aiemmin muun muassa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuulee häntä säännöllisesti opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen lainsäädännön kehittämisestä.

Rautiainen on ollut mukana Sitran Osaamisen aika -projektin selvityksessä elinikäisen oppimisen sääntelystä.