ihmiset

Pirjo Ståhle

Professori, aineeton pääoma ja innovaatiojohtaminen, Aalto-yliopisto

Pirjo Ståhle toimii innovaatiojohtamisen professorina Aalto-yliopistossa. Hänen erityisalojaan ovat tietojohtaminen, itseorganisoituvat systeemit ja aineeton pääoma.

Lisää tietoa: www.stahle.fi