ihmiset

Riitta Sauni

Ylilääkäri

Kirjoittaja toimii Sosiaali- ja terveysministeriön Työsuojeluosaston ylilääkärinä, jonka tehtäviin kuuluu mm. työsuojelun  ja työterveyshuollon valtakunnalliset linjaukset sekä työn ja terveyden välisen vuorovaikutuksen kysymykset.