ihmiset

Risto Kaikkonen

Kirjoittaja toimii Tietovarantopalvelut-yksikön päällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

risto.kaikkonen@thl.fi