ihmiset

Sari Kehusmaa

Tutkija, Kela

Terveystaloustieteilijä, joka väitöskirjassaan tutki ikääntyneiden hoidon menoja, omaishoitoa ja kuntoutusta. Tutkijana Kelan tutkimusosastolla.