ihmiset

Tarmo Miettinen

hallinto-oikeuden professori, emeritus, Itä-Suomen yliopisto

Tarmo Miettinen (HTT) on hallinto-oikeuden professori (emeritus) Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella ja Tampereen yliopiston dosentti. Miettinen on tutkinut korkeakoululaitosta muun ohella teoksissa Tieteen vapaus, julkisoikeudellinen tutkimus tieteenharjoittajan itsemääräämisoikeudesta, tieteen itsekontrollista ja yliopiston itsehallinnosta, 2001 (väitöskirja); Uusi yliopistolainsäädäntö, 2009 (useita kirjoittajia) sekä Ammattikorkeakoululaki, 2015 (useita kirjoittajia). Hän on luennoinut korkeakouluhallinnosta useissa yhteyksissä sekä toiminut eduskunnan perustuslakivaliokunnassa asiantuntijana korkeakoululainsäädäntöä kokevissa asioissa.