ihmiset

Terhi Kilpi

Kansanterveysratkaisut-osaston johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terhi Kilpi on Vaikuttavuusinvestoimisen kansallisen ohjausryhmän jäsen.