ihmiset

Timo Lehesvirta

Sitra

Kuka?

Timo Lehesvirta toimii johtavana asiantuntijana Ilmasto- ja luontoratkaisut-tiimissä. Hän kehittää ratkaisuja ja ohjauskeinoja yhteiskunnan ekologiseen jälleenrakentamiseen ja luontokadon pysäyttämiseen. Tavoitteena on uusi bio- ja kiertotalous, jossa maankäyttöratkaisut ja tapamme toimia muuttavat luontomme tilaa kohti parempaa ja jossa parhaat käytännöt valtavirtaistuvat. On myös tärkeää, että suhteemme luontoon ja toisiimme kehittyy ja löydämme ratkaisuja yhdessä.

Mitä?

Timoon kannattaa olla yhteydessä luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Hänellä on pitkä kokemus ympäristöjohtamisesta yksityisellä sektorilla niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Aikamme ilmiöt hän kohtaa biologin taustaansa vasten. Timoa kiinnostaa ihmistoiminnan ympäristövaikutusten todentaminen ja niiden linkittyminen arvoketjuihin.

Häh?

Ystävien mukaan Timolla on luontogeeni. Vapaa-ajallaan Timon löytääkin luonnosta lintu- ja sieniretkiltä. Hänen kaipaamiaan omavaraisuuden kokemuksia syntyy myös kalareissuilla. Luonnon lisäksi Timo voimaantuu hyvistä keskusteluista ja yhdessä ajattelusta, joissa jalostuvat sekä asiat että oma ymmärrys.

Timo syttyy uuden ideoinnista, filosofisista pohdinnoista ja hersyvästäkin huumorista. Kestävä tulevaisuus alkaa t:llä: toivosta kumpuaa tekoja, joiden kautta tavoitteet muuttuvat tuloksiksi.

Mistä on kyse?