ihmiset

Tuomo Suhonen

erikoistutkija, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Tuomo Suhonen työskentelee työmarkkinoiden ja koulutuksen erikoistutkijana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT). Hänen tutkimuksensa käsittelevät muun muassa koulutuksen tuottoa sekä koulutuksen saavutettavuuden ja perhetaustan vaikutuksia koulutusvalintoihin.