ihmiset

Ville Lähde

tutkija, BIOS-tutkimusyksikkö

Ville Lähde on BIOS-tutkimusyksikön tutkija, jonka tausta on ympäristöpolitiikassa ja filosofiassa. Hän on kirjoittanut mm. ruoantuotannon kysymyksistä, luonnonvarojen niukkuudesta, biodiversiteetistä ja yhteiskunnallisen keskustelun umpikujista. Hän on myös filosofisen aikakauslehden niin & näin toimittaja ja vapaa-aikana intohimoinen puutarhuri.