julkaisut

1+5 strategista ehdotusta Suomelle (tiivistelmä)

Tämä on tiivistelmä tulevaisuustalo Sitran ehdotuksesta strategiseksi hallitusohjelmaksi.

Julkaistu

Miksi?

Yhteiskunnallinen toimintaympäristö on muuttunut entistä monimutkaisemmaksi ja ongelmat yhä viheliäisemmiksi. Siksi yhteiskunnallisessa kehittämisessä on tärkeää ensin hahmottaa yhdessä tulevaisuuskuva, ja sopia kehittämisen painopisteet vasta sitten. Katsoa kauas, mutta toimia lähellä.

Miten?

Strategisen hallitusohjelman malli lähtee yhdessä sovitusta visiosta, etenee pitkän tähtäimen strategisiin tavoitteisiin, täsmentyy hallituskauden tavoitteiksi ja muuttuu toiminnaksi kärkihankkeiden kautta.

Mitä?

Tämä työpaperi avaa strategisen hallitusohjelman mallia ja esittelee tulevaisuustalo Sitran ehdotuksen strategiseksi hallitusohjelmaksi. Sitran ehdotus sisältää viisi yli hallituskausien (10–20 vuotta) ulottuvaa strategista tavoitetta, jotka vievät kohti Sitran visiota eli Hyvinvoinnin seuraavaa erää.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

1+5 strategista ehdotusta Suomelle

Alaotsikko

Tiivistelmä

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

2 s.

Mistä on kyse?