julkaisut

Alueelliset resurssivirrat Jyväskylän seudulla

Kirjoittajat

Joonas Hokkanen, Yrjö Virtanen, Heikki Savikko, Riina Känkänen, Juha-Matti Katajajuuri, Ari Sirkiä, Taija Sinkko

Julkaistu

Jyväskylän alueella vuosina 2013-15 toteutetun Resurssiviisas alue -hankkeen rinnalla haluttiin selvittää alueellisten resurssitietojen saatavuutta, läpivalaista luonnonvarojen käyttöä ja kehittää menetelmä resurssivirtojen kuvaamiseksi. Alueelliset resurssivirrat -malli tarjoaa uudenlaisia eväitä ja sovellusmahdollisuuksia luonnonvarojen kestävän käytön suunnitteluun ja käyttöönottoon, biotalouden ja kiertotalouden edistämiseen sekä valtakunnan, alue- ja paikallistason suunnitelmien, ohjelmien ja hankkeiden vaikutusten arviointiin.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Alueelliset resurssivirrat Jyväskylän seudulla

Tekijät

Joonas Hokkanen, Yrjö Virtanen, Heikki Savikko, Riina Känkänen, Juha-Matti Katajajuuri, Ari Sirkiä, Taija Sinkko

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2015

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

90 s.

ISBN (PDF)

978-951-563-909-7

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

EKOTEHOKKUUS; YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET; RAAKA-AINEET; TUOTANTO; PÄÄSTÖT; JÄTTEET; LIIKETOIMINTA; YRITYKSET; TYÖLLISYYS; TEKNOLOGIA; KIERRÄTYSMATERIAALIT; JYVÄSKYLÄ; ALUETALOUS; HYVINVOINTI; BIOTALOUS; UUSIUTUVAT LUONNONVARAT; KIERTOTALOUS; MAANKÄYTTÖ; ELINTARVIKETEOLLISUUS; MAATALOUS; ENERGIAHUOLTO; PAPERITEOLLISUUS; KONETEOLLISUUS; MATERIAALIVIRRAT; MALLIT; INDIKAATTORIT; TILASTOINTI

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

91