julkaisut

Geenitieto kuuluu kaikille

Kirjoittajat

O. Kuusi

Julkaistu

Ihmisen geenikartan tutkimus muuttaa lääketiedettä perusteellisesti 2000 -luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Maailmalla on jo ryhdytty perustamaan geenitietopankkeja, joihin kerätään tietoa kansalaisten perinnöllisistä ominaisuuksista. Myös Suomeen on asiantuntijapiireissä kaavailtu geneettistä tietoa keräävää keskusta, eräänlaista geenikirjasota. Tulevaisuudentutkija Osmo kuusi pohtii puheenvuorossaan geenitiedon keräämiseen liitttyviä eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kuusi selvittää eri tulevaisuuskuvien valossa, miten Suomen tulisi hyödyntää oikealla tavalla kansalaisten geenitietoa vuosikymmenen tähtäimellä.

Julkaisun myynti: Edita-kirjakauppa. Hinta 28 euroa

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Geenitieto kuuluu kaikille

Tekijät

O. Kuusi

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2004

Julkaisija

Edita Publishing Oy

ISBN (nid.)

951-37-4177-x

ISSN (nid.)

0785-8388

Aihe

GEENITEKNIIKKA, ENNUSTEET, VISIOT, BIOTEKNIIKKA, SKENAARIOT, YRITTÄJYYS, TULEVAISUUS, ARVIOIMINEN, KIRJASTOT, TIETOPANKIT, STRATEGIAT

Sarja

Sitra

Julkaisun numero

267

Mistä on kyse?