julkaisut

Hyvinvoinnin lähteet niukan talouskasvun ja budjettileikkausten maailmassa

Kirjoittajat

Timo Hämäläinen

Julkaistu

Sitran yhdessä New Economics Foundationin (nef) kanssa toteuttama kansainvälinen tutkimushanke analysoi pitkälle kehittyneiden yhteiskuntien uudenlaisia hyvinvointiongelmia ja -mahdollisuuksia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeen tavoitteena oli laajentaa nykyistä materiaalista hyvinvointikäsitystä ja -keskustelua tuomalla yhteen tutkijoita, jotka ovat analysoineet hyvinvoinnin psykologisia, sosiaalisia, taloudellisia, organisatorisia,institutionaalisia, poliittisia sekä elinympäristöön liittyviä tekijöitä. Hankkeen tuloksena syntynyt kirja tarjoaa monta uutta näkökulmaa hyvinvoinnin keskeisiin tekijöihin.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Hyvinvoinnin lähteet niukan talouskasvun ja budjettileikkausten maailmassa

Alaotsikko

Kirjan Well-being and beyond: broadening the public and policy discource keskeiset johtopäätökset

Tekijät

Timo Hämäläinen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2014

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

9 s.

ISSN (PDF)

2737-1042

Aihe

HYVINVOINTI; TUTKIMUS; ELINTAVAT; ELINYMPÄRISTÖ; KANSALAISET; HYVINVOINTIYHTEISKUNTA; ONNELLISUUS; ARVOT; PSYKOLOGIA; SOSIOLOGIA; JULKINEN TALOUS; ORGANISAATIOT; INSTITUUTIOT; POLITIIKKA; MARKKINATALOUS; HENKINEN KOHERENSSI; ELÄMÄ; HENKINEN HYVINVOINTI; SOSIAALISET SUHTEET; ELÄMÄNHALLINTA; STRESSI

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?