julkaisut

Innovaatiojärjestelmän uudistumishaasteet

Kirjoittajat

J. Lievonen

Julkaistu

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran rahoittaman Kansallisen innovaatiojärjestelmän tutkimusohjelman tavoitteena oli tunnistaa Suomen innovaatiojärjestelmän tärkeimpiä kehittämishaasteita. Innovaatiojärjestelmällä tarkoitetaan kaikkia niitä organisaatioita ja toimijoita, joiden toiminta ja vuorovaikutus vaikuttavat kansantalouden ja yhteiskunnan innovatiivisuuteen. Tutkimusohjelmassa toteutettiin 12 erillistä tutkimushanketta, jotka edustivat useaa eri tieteenalaa: mm. taloustiedettä, sosiologiaa, innovaatiotutkimusta, psykologiaa ja lakitiedettä. Poikkitieteellisellä ohjelmalla pyrittiin saamaan useita, toisiaan täydentäviä näkökulmia Suomen innovaatiojärjestelmään. Tässä raportissa esitellään tutkimusohjelman tuloksia ja niihin perustuvia poliittisia johtopäätöksiä. Tutkimusohjelman ja -hankkeiden englanninkielisiä loppuraportteja on sa

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Innovaatiojärjestelmän uudistumishaasteet

Alaotsikko

Kansallisen innovaatiojärjestelmän tutkimusohjelman tuloksia ja johtopäätöksiä

Tekijät

J. Lievonen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2002

Julkaisija

Sitra. Painos on loppunut.

Sivumäärä

42 s.

ISBN (nid.)

951-37-3808-6

ISBN (PDF)

951-563-430-X

Aihe

INNOVAATIOT, INNOVATIIVINEN TOIMINTA, VERKOSTOT, OSAAMINEN, PALVELUT, YRITYKSET, TYÖELÄMÄ, MUUTOS, YHTEISTYÖ, KOULUTUS, SOSIAALIPOLITIIKKA, ALUESUUNNITTELU, TUTKIMUS, POLITIIKKA