julkaisut

Julkinen sektori startup-ekosysteemissä – Pelikirja julkisten toimijoiden strategiseen yhteistyöhön startup-ekosysteemissä

Julkisen sektorin mahdollisuudet pärjätä yksittäisinä organisaatioina osana ekosysteemiä heikkenevät ilman yhteistä strategista yhteistyöalustaa, esimerkiksi start-up-allianssia. Julkaisu sisältää konsepteja, systeemikuvia ja tarinoita julkisen sektorin ja start-up-ekosysteemin kehittämiseen ja yhteistyöhön.

Kirjoittajat

Taina Ketola

Julkaistu

Alueet ja kaupungit kilpailevat globaalisti osaajista ja yrityksistä. Innovatiiviset, yhteisölliset ja ilmapiiriltään avoimet kaupungit vetävät puoleensa ja niihin myös halutaan jäädä rakentamaan tulevaisuutta.

Ekosysteemeissä toimiminen vaatii julkisilta organisaatioilta uutta tapaa toimia. Ekosysteemiä ei voi julkiselta sektorilta käsin rakentaa eikä johtaa. Se joko rakentuu tai ei, ja siinä pitää olla mukana olemalla osa yhteisöä ja mahdollistaa toimintaa.

Julkisilta toimijoilta odotetaan mahdollistajan roolia, joka toimii kuten luottopakki tiukoissa tilanteissa. Julkisten toimijoiden rooli ekosysteemissä muotoutuu toiminnan kautta eli yhteisten ponnistusten kautta.

Julkiset organisaatiot tarvitsevat luontevia paikallisia rakenteita, joissa organisaatiosiiloista poistuminen tapahtuu joustavasti vähentämällä kuitenkaan oman organisaation merkitystä kokonaisuudelle. Juuri tähän tarkoitukseen on luotu strateginen start-up-allianssi – julkisten toimijoiden yhteisö systeemin sisällä.

Tämän pelikirjan tarkoituksena on palvella suomalaisten kaupunkien ja alueiden elinvoimaa. Julkaisu on tuotettu Sitran osittain rahoittamassa start-up -ekosysteemin kehittämiseen liittyvässä hankkeessa.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Julkinen sektori startup-ekosysteemissä

Alaotsikko

Pelikirja julkisten toimijoiden strategiseen yhteistyöhön startup-ekosysteemissä

Tekijät

Taina Ketola

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra ja Pirkanmaan liitto

Sivumäärä

44 s.

ISBN (nid.)

978-951-590-352-5

ISBN (PDF)

978-951-590-353-2

Mistä on kyse?