julkaisut

Media uudistuvassa yhteiskunnassa

Kirjoittajat

J. Wiio

Julkaistu

Raportissa käsitellään median roolia yhteiskunnan rakenteellisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa muutoksessa yhteiskunnan kehittämiseen pyrkivien toimenpiteiden ja yhteiskunnallisten avausten näkökulmasta. Raportin tavoitteena on – kuvata median rakenteita, toiminnan lähtökohtia ja muutosta uudistuvassa yhteiskunnassa – selvittää, mikä on median rooli yhteiskunnan rakenteelliseen, taloudelliseen tai sosiaaliseen kehittämiseen pyrkivissä uudistusprosesseissa, joita voidaan kutsua sosiaalisiksi innovaatioprosesseiksi – selvittää, miten media suhtautuu yhteiskunnan rakenteelliseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kehittämiseen pyrkiviin yhteiskunnallisiin avauksiin ja aloitteisiin, sekä tehdä johtopäätöksiä niiden käsittelystä mediassa. Lisäksi raportti esittää joitakin näkökulmia, joita mediatutkimuksella voisi olla annettavana median ja yhteiskunnan uudistamis

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Media uudistuvassa yhteiskunnassa

Alaotsikko

Median muuttuvat pelisäännöt

Tekijät

J. Wiio

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2006

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

90 s.

ISBN (nid.)

951-563-528-4

ISBN (PDF)

951-563-529-2

ISSN (nid.)

1457-571X

ISSN (PDF)

1457-5728

Aihe

MEDIA, MUUTOSTRENDIT, YHTEISKUNNALLINEN ALOITE, YHTEISKUNTA, KEHITTÄMINEN, SOSIAALINEN INNOVAATIOPROSESSI

Sarja

Sitran raportteja

Julkaisun numero

65