julkaisut

Menestyvä yritysverkosto

Kirjoittajat

S. Niemelä

Julkaistu

Uusi, globalisoituva talous on haaste yritystoiminnalle. Yritysten on palveltava tuloksekkaasti etäisiäkin asiakkaita, käytettävä tehokkaasti tietotekniikkaa ja kehitettävä omaa osaamistaan yhä kiristyvässä kilpailutilanteessa. Haaste ei ole ylivoimainen, jos yritykset löytävät uuden tavan vastata muutoksiin. Verkotoituminen on nykyaikaisen talouden tehokas malli. Yhteistyön avulla yritykset voivat kehittää toimintaansa ja hakea ratkaisuja, joihin niiden omat voimavarat eivät yksinään riittäisi. Verkoston osana myös kasvukeskusten ulkopuolisilla yrittäjillä on aivan uudet menestymisen mahdollisuudet. Menestyvä yritysverkosto on havainnollinen johdatus verkostoitumiseen ja selkeä käsikirja yrittäjille ja yritystoiminnan kehittäjille. Samalla kairja on puheenvuoro aluekehitystä koskevaan keskusteluun.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Menestyvä yritysverkosto

Alaotsikko

Verkostonrakentajan ABC

Tekijät

S. Niemelä

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2002

Julkaisija

Edita Publishing Oy. Myynti: Asiakaspalvelu, puh. 020 450 05, Edita-kirjakauppa, Annankatu 44, 00100 Helsinki, puh. 020 450 2566 , sähköposti: kirjakauppa.annankatu@edita.fi sekä kirjakaupat kautta maan. Hinta 30 euroa

Sivumäärä

136 s.

ISBN (nid.)

951-37-3648-2

ISSN (nid.)

0785-8388

Aihe

TIETOYHTEISKUNTA, YRITYKSET, VERKOSTOT, GLOBALISAATIO, TIETOVERKOT, TIETOTEKNIIKKA, VERKOSTOTALOUS, TALOUSELÄMÄ, OSAAMINEN, KANSAINVÄLISTYMINEN, MARKKINAT, MUOTOILU, ALUEPOLITIIKKA, KÄSIKIRJA

Sarja

Sitra

Julkaisun numero

247