julkaisut

Pelissä Euroopan datatalouden tulevaisuus

Opit tele- ja finanssimarkkinoilta

Kirjoittajat

Eero Raunio

Julkaistu

Euroopan komissio julkaisi helmikuussa 2020 kunnianhimoisen datastrategian, joka määrittää askeleet kohti eurooppalaisia datan sisämarkkinoita. Strategian tavoitteena on edistää datan saatavuutta ja jakamista niin, että yritykset, tutkijat kuin julkinen sektorikin voisivat paremmin hyödyntää dataa uusien palveluiden ja innovaatioiden polttoaineena.

Yhteisen datamarkkinan muodostaminen vaatii EU:n sisämarkkinoilla uudenlaista regulaatiota, itsesääntelyä sekä standardeja, sekä sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja koordinointia. Nämä elementit eivät saa kuitenkaan heikentää innovaatiokykyä tai aiheuttaa kohtuuttomia taloudellisia haittoja.

Sitra käynnisti vuonna 2018 IHAN-projektin, jonka tarkoitus on edistää reilua datataloutta. Osana IHAN-projektia selvitämme, mitä elementtejä tarvitaan datamarkkinan hallintamallin luomiseen. Ymmärtääksemme kokonaisuutta paremmin analysoimme, mihin tarpeeseen ja miten vastaavat hallintamallit ovat syntyneet muilla toimialoilla. Keskeisenä kysymyksenämme oli, miten alan toimijoiden välinen luottamus on rakentunut ja mikä on ollut hallintamallien ja niiden eri osien
rooli. Muiden toimialojen kehityskaaria peilaamalla tavoitteenamme oli hahmottaa, millaisia elementtejä datatalous tarvitsee.

Vastauksia haettiin haastattelemalla asiantuntijoita, jotka ovat olleet rakentamassa eurooppalaisia finanssi- ja telemarkkinoita 40 viime vuoden aikana. Molemmilla toimialoilla on pystytty luomaan vuosikymmenten saatossa luottamuksen takaava hallintamalli, jossa data liikkuu eri toimijoiden ja maiden välillä. Kullakin haastatellulla on kymmenien vuosien kokemus johtotehtävistä yhdeltä tai useammalta selvityksen sisältöön liittyvältä toimialalta. Luvut 2, 3 ja 4 perustuvat suoraan haastateltujen näkemyksiin ja heidän kertomiin esimerkkeihin.

Tämä työpaperi on keskustelunavaus asioista, joita eurooppalaista datataloutta tulevina vuosina kehitettäessä tulisi tutkia tarkemmin. Haluamme haastaa niin yhteiskunnallisia toimijoita kuin yrityksiäkin yhteiseen keskusteluun kaikille reilun hallintamallin rakentamisesta.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Pelissä Euroopan datatalouden tulevaisuus

Alaotsikko

Opit tele- ja finanssimarkkinoilta

Tekijät

Eero Raunio

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

52 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-188-7

ISSN (PDF)

2737-1042

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?