julkaisut

Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle

Kirjoittajat

Maija Aho, Tiina Pursula, Mari Saario, Tea Miller, Anna Kumpulainen, Minna Päällysaho, Miikka Autio, Anna Hillgren, Laura Descombes

Julkaistu

Ravinteet ovat yhteiskunnalle välttämätön resurssi. Uutta, merkittävää taloudellista arvoa saataisiin ravinteiden kiertojen kehittämisellä ja ravinnehukan sekä siitä aiheutuvien ympäristöä vahingoittavien päästöjen vähentämisellä. Sitra on nyt ensimmäistä kertaa arvioinut yhdessä Gaia Consultingin kanssa ravinteiden kierron taloudellisen potentiaalin Suomelle.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle

Tekijät

Maija Aho, Tiina Pursula, Mari Saario, Tea Miller, Anna Kumpulainen, Minna Päällysaho, Miikka Autio, Anna Hillgren, Laura Descombes

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2015

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

50 s.

ISBN (nid.)

978-951-563-954-7

ISBN (PDF)

978-951-563-937-0

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

RAVINTEET; KIERRÄTYS; RAVINNEKIERTO; KANSANTALOUS; ELINTARVIKEKETJUT; ELINTARVIKETUOTANTO; LIIKETOIMINTA; MAATALOUS; MAANVILJELY; METSÄTALOUS; KOTITALOUS; ELINTARVIKETEOLLISUUS; TUOTANTOELÄIMET; JÄTEHUOLTO; BIOTALOUS; KIERTOTALOUS; TEKNOLOGIA; UUSIUTUVAT LUONNONVARAT; LANNOITTEET; JÄTTEET; REHUT; BIOKAASU; ITÄMERI; REHEVÖITTYMINEN; YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET; FOSFORI; TYPPI; EKOSYSTEEMIPALVELUT

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

99

Mistä on kyse?