Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle

Julkaistu

Ravinteet ovat yhteiskunnalle välttämätön resurssi. Uutta, merkittävää taloudellista arvoa saataisiin ravinteiden kiertojen kehittämisellä ja ravinnehukan sekä siitä aiheutuvien ympäristöä vahingoittavien päästöjen vähentämisellä. Sitra on nyt ensimmäistä kertaa arvioinut yhdessä Gaia Consultingin kanssa ravinteiden kierron taloudellisen potentiaalin Suomelle.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle

Tekijät

Maija Aho, Tiina Pursula, Mari Saario, Tea Miller, Anna Kumpulainen, Minna Päällysaho, Miikka Autio, Anna Hillgren, Laura Descombes

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2015

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

50 s.

ISBN (nid.)

978-951-563-954-7

ISBN (PDF)

978-951-563-937-0

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

publication_subject

RAVINTEET; KIERRÄTYS; RAVINNEKIERTO; KANSANTALOUS; ELINTARVIKEKETJUT; ELINTARVIKETUOTANTO; LIIKETOIMINTA; MAATALOUS; MAANVILJELY; METSÄTALOUS; KOTITALOUS; ELINTARVIKETEOLLISUUS; TUOTANTOELÄIMET; JÄTEHUOLTO; BIOTALOUS; KIERTOTALOUS; TEKNOLOGIA; UUSIUTUVAT LUONNONVARAT; LANNOITTEET; JÄTTEET; REHUT; BIOKAASU; ITÄMERI; REHEVÖITTYMINEN; YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET; FOSFORI; TYPPI; EKOSYSTEEMIPALVELUT

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

99

Aihe

Resurssiviisaus

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?