julkaisut

Sosiaalipalvelut ja apteekit

Kirjoittajat

Tiina Lankila, Jarmo Rusanen

Julkaistu

Raportti on jatkoa Sosiaali- ja terveyspalveluverkon kehityskuva 2025 -analyysin ensimmäiselle vaiheelle, jossa arvioitiin terveydenhuollon perus- ja erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuutta ja palveluverkon alueellisia muutostarpeita vuoteen 2025 mennessä. Tämä raportti kokoaa analyysin tulokset sosiaalipalvelujen ja apteekkiverkon nykytilasta ja alueellisista tarpeista tulevaisuudessa.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Sosiaalipalvelut ja apteekit

Alaotsikko

Paikkatieto- ja saavutettavuusperusteinen tarkastelu nykytilasta ja vuoden 2025 skenaariosta

Tekijät

Tiina Lankila, Jarmo Rusanen

Julkaisupaikka

Oulu

Julkaisuvuosi

2016

Julkaisija

Oulun yliopisto, maantieteen tutkimusyksikkö

Sivumäärä

63 s.

ISBN (PDF)

978-952-62-1394-1

Aihe

TERVEYSPALVELUT; SOSIAALIPALVELUT; SOSIAALI-JA TERVEYSALUEET; SAIRAALAT; TERVEYSKESKUKSET; APTEEKIT; SAAVUTETTAVUUS; SOTE-UUDISTUS; VÄESTÖNKEHITYS; TEKNOLOGIA; PALVELUJÄRJESTELMÄT; SÄHKÖISET PALVELUT