julkaisut

Suomi muutosten edellä

Kirjoittajat

A. Hautamäki

Julkaistu

Raportissa hahmotetaan globaalissa ympäristössä ja Suomessa tapahtuvia muutoksia ja niistä johtuvia haasteita. Nykyinen yhteiskunta on pitkällisen modernisaatioprosessin tulosta. Nyt on näkyvissä laadullisesti uusi myöhäismoderni vaihe. Tähän kontekstiin sijoitetaan globalisaatio, tietotekninen vallankumous ja uusi talous. Monet viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että yhteiskunnan ja talouden menestys edellyttää vahvan osaamisen ja hyvän infrastruktuurin lisäksi luottamusta ja vuorovaikutusta edistävää sosiaalista pääomaa. Juuri sosiaalisen pääoman heikkeneminen on eräs Suomen kehityksen riskitekijä. Kun se yhdistyy Suomen rakenteellisiin ongelmiin kuten ikääntymiseen, työttömyyteen ja negatiiviseen aluekehitykseen, on käsissä syvällinen ongelmavyyhti: pahoinvoiva Suomi. Nyt tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotka kiteytetään käs

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Suomi muutosten edellä

Alaotsikko

Raportti Suomen haasteista

Tekijät

A. Hautamäki

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2001

Julkaisija

Sitra. Raportteja voi tilata Sitrasta, sähköposti julkaisut@sitra.fi. Raportti on myös verkossa.

Sivumäärä

74 s.

ISBN (nid.)

951-563-386-9

ISBN (PDF)

951-563-387-7

Aihe

ARVOT, KULTTUURI, YHTEISKUNTA, GLOBALISAATIO, KILPAILUKYKY, KEHITTÄMINEN, TILASTOT, TUTKIMUS, ALUESUUNNITTELU, VERKOSTOT, TIETOYHTEISKUNTA, SUOMI