julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 2: Talouden muutosajuri ja pelinrakentaja

Sitran Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi -vaikuttavuustavoitteen arviointi

Kirjoittajat

Halme, K., Salminen, V., Wiikeri, J. (4Front) & Nieminen, M., Hyytinen, K., Ruutu, S. (VTT)

Julkaistu

Tässä arvioinnissa on tarkasteltu Sitran toiminnan vaikuttavuutta Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi -vaikuttavuustavoitteen näkökulmasta. Arvioinnin tehtävänä on ollut tuottaa luotettavaa ja riippumatonta tietoa Sitran strategisen johtamisen, toiminnan ohjaamisen ja kehittämisen tueksi sekä tuottaa tietoa keinoista, joilla Sitra voi edistää kestävää hyvinvointia. Lisäksi arvioinnin tehtävänä on ollut edistää Sitran toiminnan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta sidosryhmien suuntaan.

Arvioinnille asetetut arviointikysymykset kohdistuivat mm. Sitran valintojen onnistumiseen sekä Sitran vaikuttavuusmekanismeihin ja rooliin systeemisten muutosten edistämisessä. Menetelminä Sitran systeemisen roolin kuvaamisessa on hyödynnetty systeemidynaamista mallinnusta sekä osallistavia työpajoja. Muita arvioinnin menetelmiä ovat olleet puolistrukturoidut haastattelut sidosryhmille ja Sitran edustajille sekä dokumenttianalyysit.

Arvioinnin ovat toteuttaneet 4Front Oy ja VTT.

Raportin keskeisimmät huomiot voi lukea yhden sivun tiivistelmästä täältä: VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2 – one pager

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Vaikuttavuusarviointi 2: Talouden muutosajuri ja pelinrakentaja

Alaotsikko

Sitran Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi -vaikuttavuustavoitteen arviointi

Tekijät

Halme, K., Salminen, V., Wiikeri, J. (4Front) & Nieminen, M., Hyytinen, K., Ruutu, S. (VTT)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2017

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

100 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-015-6

ISBN (PDF)

978-952-347-014-9

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

Sitra, arviointi, vaikuttavuus, kestävä kehitys, talous

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

127

Mistä on kyse?