julkaisut

Valtavirran tuolla puolen

Kirjoittajat

P. Paju, J. Vehviläinen

Julkaistu

Kirjassa on yhteenveto 1990-luvun nuorten syrjäytymistä koskevista julkisista keskusteluista, politiikasta ja käytännön toimenpiteistä sekä esitetään toimenpide-ehdotuksia nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Julkaisun myynti: Nuorisotutkimusverkosto, ovh. 21,86 euroa.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Valtavirran tuolla puolen

Alaotsikko

Nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisen kitkat 1990-luvulla

Tekijät

P. Paju, J. Vehviläinen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2001

Julkaisija

Nuorisotutkimusseura, Yliopistopaino Oy. Myynti: Nuorisotutkimusverkosto, Olympiastadion, Eteläkaarre, 00250 Helsinki, puhelin (09) 348 24326, faksi (09) 454 4837, ovh. 21,86 euroa.

Sivumäärä

279 s.

ISBN (nid.)

951-98433-6-1

ISSN (nid.)

0785-8388

Aihe

YHTEISKUNTA, YHTEISKUNTAPOLITIIKKA, YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS, TUTKIMUS, NUORET, SUOMI, KOULUTUS, KOTITALOUDET, JULKISET PALVELUT, ARVOT

Sarja

Sitra

Julkaisun numero

241

Mistä on kyse?