julkaisut

Virtuaalinen taitokoulu

Kirjoittajat

K. Laaksonen, M. Kuivalahti, S. Mahlamäki-Kultanen, J. Viteli

Julkaistu

Virtuaaliopetus- ja oppiminen, eLearning, eOppiminen – tämän päivän termejä, jotka liitetään päivittäiseen oppimiseen. Mitä sanat merkitsevät henkilöstön koulutuksessa ja työssäoppimisessa? Näkemyksiä on hyvinkin monia. Yhdelle virtuaalisuus merkitsee selkeitä opiskeltavia kokonaisuuksia, joita voi Internetin kautta opiskella itsenäisesti tiettyyn aikaan tai opiskelupaikkaan sitoutumatta. Toiselle virtuaalisuus taas merkitsee uuden tiedon hankkimista vapaasti Internetin kautta erilaisiin tarpeisiin. Kolmannelle virtuaalisuus on tiedonrakentamisen prosessi, jossa jotakin oppimisalusta hyväksikäyttäen vuorovaikutteisesti yhdessä opitaan asioita tai kehitetään uusia ajatuksia. Sitra tilasi selvityksen, jossa virtuaalista taitokoulukäsitettä tarkastellaan eri lähtökohdista ja samalla kootaan näkemyksiä henkilöstön virtuaalikoulutuksen tarpeista. T&#x

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Virtuaalinen taitokoulu

Alaotsikko

eLearning, osa oppimista päivittäisessä työssä

Tekijät

K. Laaksonen, M. Kuivalahti, S. Mahlamäki-Kultanen, J. Viteli

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2001

Julkaisija

Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK ja Sitra.

Sivumäärä

77 s.

ISBN (nid.)

951-563-380-X

ISBN (PDF)

951-563-385-0

Aihe

KOULUTUS, INTERNET, OPPIMINEN, TYÖELÄMÄ, TYÖ, TIETOTEKNIIKKA