julkaisut

Visio Suomelle

Kirjoittajat

Justin Cook, Eeva Hellström, Timo Hämäläinen ja Vesa-Matti Lahti

Julkaistu

Pohjoismainen yhteiskuntamalli on yksi maailman onnistuneimpia, kun sitä mitataan talouskehityksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Nyt Suomi on kuitenkin isojen muutosten edessä, eivätkä vanhat rakenteet enää kaikilta osin toimi.

Sitran ensimmäinen raportti kestävän hyvinvoinnin periaatteista julkaistiin keväällä 2013. Tämä työpaperi tiivistää tämän hetkisen ymmärryksemme aiheesta, ja se on tarkoitettu ennen kaikkea yhteiskunnallisen keskustelun herätteksi. Esitämme työpaperissa kuusi periaatetta kestävän hyvinvoinnin yhteiskunnalle, ja havainnollistamme myös, miten periaatteista tulisi siirtyä kohti käytäntöä: miltä työelämämme, kulutustottumuksemme, elämäntapamme tai sosiaali- ja terveyspalvelumme näyttäisivät näiden periaatteiden valossa?

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Visio Suomelle

Alaotsikko

Kohti kestävää hyvinvointia

Tekijät

Justin Cook, Eeva Hellström, Timo Hämäläinen ja Vesa-Matti Lahti

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2014

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

16 s.

ISBN (PDF)

978-951-563-896-0

ISSN (PDF)

2737-1042

Aihe

DEMOKRATIA; EKOLOGINEN KESTÄVYYS; ARVOT; ELINKEINOELÄMÄ; ELINTAVAT; ELÄMÄNHALLINTA; HALLINTO; ILMASTONMUUTOS; JAKAMISTALOUS; JULKINEN HALLINTO; JULKINEN TALOUS; KANSALAISET; HYVINVOINTI; KESTÄVÄ KEHITYS; KILPAILUKYKY; KOULUTUS; KESTÄVÄ KULUTUS; LIIKETOIMINTA; LUONNONVARAT; OSAAMINEN; OSALLISUUS; POLITIIKKA; TEKNOLOGIA; PÄÄTÖKSENTEKO; SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT; SOSIAALINEN KESTÄVYYS; SOSIAALINEN PÄÄOMA; SUOMI; TALOUS; TYÖELÄMÄ; UUDELLEENKOULUTUS; ENERGIALÄHTEET; VAIKUTTAMINEN; YHTEISKUNTA; YHTEISÖLLISYYS; YMPÄRISTÖ

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?