julkaisut

Yrittäjyyden ja yritysten verokannustimet

Kirjoittajat

V. Kanniainen

Julkaistu

Raportissa katsastetaan pääomatulojen ja yritystulojen kannustinvaikutukset alan kirjallisuuden ja tutkimuksen valossa. Kassavirtavero, ACE-vero ja kypsien yritysten jaetulle voitolla lankeava vero tunnetaan investointipäätösten suhteen neutraaliksi. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt havainto, että ne eivät ole neutraaleja yritysten syntymisen suhteen. Ajatus verokannustimien luomisesta merkitsee irtiottoa verotuksen neutraalisuustavoitteesta. Yritysriski ei sinällään ole peruste verokannustimille mutta sen epäsymmetrinen verokohtelu on. Pohjoismainen eriytetty tulovero kannustaa alkuvaiheen investointeja sellaisilla yrityksillä, jotka odottavat korkeaa kannattavuutta. Pääomatulo-osuutta mitoitettaessa olisi silti otettava huomion yrityksen epäonnistumisriski. Empiiriset tulokset tuloveroasteen ja yrittäjyyden suhteesta monesti viittaavat mm. veron välttämisestä johtuen positiiviseen riip

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Yrittäjyyden ja yritysten verokannustimet

Tekijät

V. Kanniainen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2006

Julkaisija

ETLA ja Sitra

Sivumäärä

28 s.

ISBN (nid.)

951-563-553-5

ISBN (PDF)

951-563-553-5

Aihe

YRITTÄJYYS, VEROTUS, VEROKANNUSTIMET