Plock
Beräknad läsningstid 2 min

Användningen av hälsodata behöver särskild EU-lagstiftning

Hälsodata avviker i många avseenden från vanliga data. Därför kräver gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata särskild EU-lagstiftning.

Författare

Maria Nurmi

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Enligt den första utredningen i TEHDAS-samarbetsprojektet (Joint Action Towards the European Health Data Space) utgör regleringen av sekundär användning av hälsouppgifter ett undantag i den europeiska dataförvaltningen och förutsätter kompletterande lagstiftning. Europeiska kommissionen gav förra året ett förslag om en europeisk dataförvaltning (dataförvaltningsakten). EU vill skapa en inre datamarknad, där data kan röra sig fritt mellan olika länder och branscher och medföra fördelar för individer, samhället och företag.

Utredningen lyfter fram flera orsaker till att hälsodata avviker: individers rättigheter, skydd och främjande av folkhälsan, hälsouppgifternas känslighet och informationssäkerhet, uppgifternas enhetlighet och dataanvändning i forskning och i företag. Till exempel kan individers hälsouppgifter vara av stor betydelse för folkhälsan, eftersom sjukdomar kommer att kunna behandlas och botas bättre i framtiden med hjälp av data. På grund av hälsouppgifternas känslighet kräver behandlingen av uppgifterna särskilda skyddsåtgärder. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ger skydd åt individers personuppgifter.

Med sekundär användning av hälsouppgifter avses användning av hälsodata, som patientuppgifter, för något annat än det primära ändamål för vilka de ursprungligen insamlats. Sekundär användning kan vara till exempel utnyttjande av uppgifter i forskning, beslutsfattande och skapande av innovationer.

Utredningen publicerades den 23 juni 2021. Samarbetsprojektet för hälsosektorn inom EU som koordineras av Sitra har som mål att skapa gemensamma principer för utnyttjande av hälsodata i Europa. Genom projektet skapas en grund för den europeiska hälsodatarymden.

Läs den engelskspråkiga utredningen på projektets webbplats. Läs den svenskspråkiga sammanfattningen.

Vad handlar det om?