Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Terveysdatan käyttö tarvitsee erityistä EU-lainsäädäntöä

Terveysdata eroaa monessa suhteessa muusta datasta. Sen takia maiden rajat ylittävä terveysdatan hyödyntäminen edellyttää erityistä EU-lainsäädäntöä.

Kirjoittaja

Maria Nurmi

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen (Joint Action Towards the European Health Data Space) ensimmäisen selvityksen mukaan terveystietojen toisiokäytön sääntely muodostaa poikkeuksen eurooppalaisessa datahallinnossa ja edellyttää täydentävää lainsäädäntöä. Euroopan komissio antoi viime vuonna ehdotuksen eurooppalaisesta datahallinnosta (datahallintosäädös). EU haluaa luoda datan sisämarkkinat, joilla data voi liikkua vapaasti eri maiden ja alojen välillä tuoden hyötyä yksilöille, yhteiskunnalle ja yrityksille.

Selvitys nostaa esiin useita syitä terveysdatan poikkeavuuteen: yksilöiden oikeudet, kansanterveyden suojeleminen ja edistäminen, terveystietojen arkaluonteisuus ja tietoturvallisuus, tietojen yhdenmukaisuus ja datan käyttö tutkimuksessa ja yrityksissä. Esimerkiksi yksilöiden terveystiedoilla voi olla suuri merkitys kansanterveydelle, koska datan avulla sairauksia voidaan hoitaa ja parantaa paremmin tulevaisuudessa. Terveystietojen arkaluonteisuuden vuoksi tietojen käsittely vaatii erityisiä suojatoimia. EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) antaa yksilöiden henkilötiedoille suojan.

Terveystietojen toisiokäytöllä tarkoitetaan terveysdatan, kuten potilastietojen, käyttöä muussa kuin siinä ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin kerätty. Toisiokäyttö voi olla esimerkiksi tietojen hyödyntämistä tutkimuksessa, päätöksenteossa ja innovaatioiden synnyttämisessä.

Selvitys julkaistiin 23. kesäkuuta 2021. Sitran koordinoiman EU:n terveysalan TEHDAS-yhteistoimintahankkeen tavoitteena on luoda yhteisiä periaatteita terveysdatan hyötykäyttöön Euroopassa. Hankkeella pohjustetaan Euroopan terveysdata-avaruutta.

Lue englanninkielinen selvitys hankkeen verkkosivuilta. Lue suomenkielinen tiivistelmä selvityksestä.

Mistä on kyse?