artiklar
Beräknad läsningstid 3 min

Hedersomnämnanden i utmaningen om rättvisa hälsodata

Utmaningen om rättvisa hälsodata gav bra exempel på tjänster som har tagits fram enligt principerna för rättvis dataekonomi. Förutom vinnarna gav expertjuryn hedersomnämnanden åt tre deltagare i utmaningen.

Författarna

Ilkka Räsänen

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Vi sökte under våren 2021 med utmaningen The Fair Health Data Challenge praktiska exempel på digitala hälso- och välbefinnandetjänster, där data utnyttjas transparent och med personligt samtycke.

Den internationella utvärderingsjuryn utsåg tre vinnare och gav dessutom tre som deltog i utmaningen hedersomnämnanden.

Hedersomnämnanden åt tre deltagare i utmaningen

MyData4Pandemic

Ett ambitiöst initiativ vars syfte är att bygga upp en individbaserad lösning för att eliminera framtida pandemiers effekter på mänskligheten. I lösningens vision hanterar medborgare egna data och delar dem med myndigheter, varvid man kan bättre garantera fri rörlighet för personer. I kärnan av lösningen är en 4P-modell (People Public Private Partnership), där varje instans drar nytta av lösningen.
Genomfördes av: MyData-gemenskapen, Isabelle de Zegher, isabelle (at) dezegher.com

Motivering
Lösningar som utgår från data behövs allt mer i kampen mot farsoter såsom covid-19. Förutom vacciner betonas betydelsen av icke-medicinska motåtgärder. I komplicerade och svårt hanterbara kriser glömmer man lätt bort medborgarens ansvar och perspektiv. I denna lösning är detta exceptionellt utgångspunkten för all planering.

Nordic Interoperability Project

I ett utvecklingsprojekt för nordiskt samarbete är målet att skapa medel, metoder och gemensamma spelregler för att garantera gränsöverskridande vård och högklassiga hälsovårdstjänster. Projektets syfte är att skapa ett samnordiskt lösningsbibliotek som underlättar sökning av datasäkra applikationer och tjänster som beaktar individens behov. Detta gynnar medborgare, lösningsutvecklare och yrkespersoner inom hälsovården.
Genomfördes av: Nordic Interoperability Project AS, Anders Tunold-Hanssen, pm (at) nordicinteroperability.com

Motivering
Allteftersom digitala behandlingsformer utvecklas är det viktigt att applikationer kan bedömas enligt deras effekt och risker. Tyvärr är inte alla applikationer nödvändigtvis till nytta för sina användare. Det är viktigt att utveckla en gemensam lösningsbank, eftersom det blir lättare för läkare att med hjälp av den också ordinera digitala behandlingar vid sidan av läkemedel.

Greenhabit

Utgångspunkten för lösningen är det vårdunderskott som uppstått på grund av åldrande och kroniska sjukdomar samt utveckling av förebyggande åtgärder i anknytning till dem. Greenhabit har utvecklat en övergripande lösning för uppföljning av individens välbefinnande – en mobil utbildningsapplikation som hjälper individen att i sin vardag genomföra ändringar till det bättre för att trygga sin funktionsförmåga.
Genomfördes av: Greenhabit BV, Chantal Linders, chantal (at) greenhabit.nl

Motivering
Målet med lösningen är att på rätt sätt förebygga hälsoolägenheter, och tack vare dess spelmässiga element och gemenskapselement kan detta till och med vara roligt. Lösningen kombinerar kreativt olika datakällor som stöd för individens personliga ”coachning”.

Vad handlar det om?