artikkelit
Arvioitu lukuaika 2 min

Reilun terveysdatahaasteen kunniamaininnat

Reilun terveysdatan haaste tuotti hyviä esimerkkejä palveluista, jotka on rakennettu reilun datatalouden periaatteiden mukaan. Asiantuntijaraati antoi kolmelle haasteeseen osallistuneelle kunniamaininnat.

Kirjoittajat

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Etsimme keväällä 2021 The Fair Health Data Challenge -haasteella käytännön esimerkkejä digitaalisista terveys- ja hyvinvointipalveluista, joissa dataa hyödynnetään läpinäkyvästi ja ihmisen luvalla.

Kansainvälinen arviointiraati valitsi kolme tasapuolista voittajaa ja antoi lisäksi kolmelle haasteeseen osallistuneelle kunniamaininnan.

Kunniamaininnat kolmelle haasteeseen osallistuneelle

MyData4Pandemic

Kunnianhimoinen aloite, jossa pyritään rakentamaan yksilökeskeinen ratkaisu eliminoimaan tulevaisuuden pandemioiden vaikutuksia ihmiskuntaan. Ratkaisun visiossa kansalaiset hallitsevat omia datojaan ja jakavat niitä viranomaisille, jolloin pystytään paremmin takaamaan ihmisten vapaa liikkuvuus. Ratkaisun ytimessä on 4P-malli (People Public Private Partnership), jossa kukin taho hyötyy ratkaisusta.
Tekijä: MyData -yhteisö, Isabelle de Zegher, isabelle (at) dezegher.com

Asiantuntijaraadin perustelut

Dataan pohjautuvia ratkaisuja tarvitaan entistä enemmän taistelussa Covid-19:n kaltaisia vitsauksia vastaan. Rokotteiden lisäksi ei-lääketieteellisten vastatoimien merkitys korostuu. Monimutkaisissa ja vaikeasti hallittavissa kriiseissä kansalaisen vastuu ja näkökulma helposti unohtuu. Tässä ratkaisussa se on poikkeuksellisesti kaiken suunnittelun lähtökohtana.

Nordic Interoperability Project

Pohjoismaisen yhteistoiminnan kehityshankkeessa pyritään luomaan keinoja, menetelmiä ja yhteisiä pelisääntöjä rajat ylittävän hoidon ja laadukkaiden terveyspalveluiden takaamiseksi. Hankkeessa pyritään luomaan yhteispohjoismainen ratkaisukirjasto, jonka avulla reilujen, yksilön tarpeet huomioivien tietoturvallisten sovellusten ja palveluiden haku helpottuu. Tästä hyötyvät kansalaiset, ratkaisukehittäjät ja terveydenhuollon ammattilaiset.
Tekijä: Nordic Interoperability Project AS, Anders Tunold-Hanssen, pm (at) nordicinteroperability.com

Asiantuntijaraadin perustelut

Digitaalisten hoitomuotojen kehittyessä on tärkeä, että sovellukset voidaan arvioida niiden vaikuttavuuden ja riskien mukaan. Valitettavasti kaikki sovellukset eivät ole välttämättä käyttäjilleen hyödyksi. Yhteisen ratkaisupankin kehittäminen on tärkeää, koska lääkäreiden on sen avulla nykyistä helpompi määrätä lääkkeiden rinnalle myös digitaalisia hoitoja.

Greenhabit

Ratkaisun lähtökohtana on ikääntymisen ja kroonisten sairauksien synnyttämä hoitovaje ja siihen liittyvien ennaltaehkäisevien keinojen kehittäminen. Greenhabit on kehittänyt kokonaisvaltaisen yksilön hyvinvoinnin seurantaratkaisun – mobiilin koulutussovelluksen, minkä avulla yksilön on helpompi tehdä arjessaan muutos parempaan toimintakykynsä turvaamiseksi.
Tekijä: Greenhabit BV, Chantal Linders, chantal (at) greenhabit.nl

Asiantuntijaraadin perustelut

Ratkaisussa pyritään oikealla tavalla ehkäisemään terveyshaittoja ennalta ja sen sisältämien pelillisten ja yhteisöllisten elementtien myötä se voi olla jopa hauskaa. Ratkaisussa yhdistetään luovasti eri datalähteitä yksilön henkilökohtaisen ”valmentamisen” (coaching) tueksi.

Mistä on kyse?