Plock
Beräknad läsningstid 2 min

Hur utnyttjas hälsouppgifter i framtiden? – svara på enkäten

Vad anser européerna om ett datasäkert utnyttjande av hälsouppgifter i framtiden? Vem borde kunna utnyttja informationen? Enkäten om TEHDAS-projektet som finansieras av EU är öppen fram till den 8 maj. Svara och påverka!

Författare

Maria Nurmi

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Hälsodata är information om oss som samlas in i samband med läkarbesök och vård. För närvarande utnyttjas våra hälsouppgifter i regel av vår vård, men genom att utnyttja dem bättre än i nuläget kan man också förebygga sjukdomar och behandla dem effektivare. För detta ändamål utnyttjas och behövs fortfarande hälsodata.

I enkäten inom samarbetsprojektet TEHDAS (Joint Action Towards the European Health Data Space) som koordineras av Sitra utreds medborgarnas åsikter om vad deras data ska användas till, vem som kan använda dem och till vems nytta.

Hur används resultaten?

Resultaten från enkäten utnyttjas i TEHDAS-projektets rekommendationer till Europeiska kommissionen och medlemsländerna om vilken roll medborgarna borde ha i användningen och distributionen av hälsouppgifter. Projektet stöder EU:s mål att underlätta säker dataöverföring i Europa.

25 länder deltar i det europeiska projektet. För att kunna analysera enkätsvaren finns enkäten på engelska, franska och nederländska.

Enkäten genomförs av det belgiska forskningsinstitutet för folkhälsa Sciensano, Health Data Hub som är underställd det franska hälsoministeriet och NHS Confederation, takorganisationen för hälsosystem i Storbritannien.

Enkäten är öppen till den 8 maj.

Målet med samarbetsprojektet TEHDAS (Joint Action Towards the European Health Data Space), som behandlar hälsofrågor och koordineras av Sitra, är att skapa europeiska principer för nyttoanvändning av hälsodata.

 

Ändrad svarstid på enkäten. Enkäten är öppen till den 8 maj 2022.

Vad handlar det om?