Plock
Beräknad läsningstid 3 min

Inhemska Sinuna erbjuder säker inloggning på flera tjänster

Finlands Autentiseringsandelslag har öppnat en ny tjänst som gör det lättare att använda tjänster som kräver inloggning och tryggar användarnas integritet. Yle och Alma Media är först ute med att börja använda tjänsten. Tjänsten Sinuna har sina rötter i Sitras projekt för rättvis dataekonomi.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den inhemska inloggningstjänsten Sinuna (på finska), som ersätter lösenorden, är ett pålitligt och säkert alternativ för både företag och konsumenter. Tjänsten fungerar på ett transparent sätt och behandlar personuppgifter i enlighet med lagstiftningen, vilket gör tjänsten exceptionell.

Sinuna ger åtkomst till många innehåll och tjänster med en enda inloggning, säkert och utan lösenord. Personuppgifterna säljs inte och överlåts inte till tredje parter. Tjänsten samlar endast in de nödvändiga uppgifterna om användaren, och användaren vet hur hans eller hennes personuppgifter behandlas och lagras.

Den nya inloggningstjänsten har också ett mer omfattande samhälleligt mål: att göra utnyttjandet av data till en alltmer integrerad del av företagsansvaret. Med Sinuna kan företagen ordna kundernas inloggning till företagens tjänster på ett ansvarsfullt sätt, och det är ett bra alternativ till exempel till inloggning genom Google eller Facebook.

”Tjänsten Sinuna är ett viktigt initiativ av de finländska mediehusen. Det är dags för företag att ta upp utnyttjandet av data som en del av utvecklingen av företagsansvaret, vilket vi också har lyft fram i Sitras utredning Digital makt. Sinuna är ett exempel på finländskt föregångarskap och tänkande i enlighet med principen för rättvis dataekonomi, där man sätter värde på kundens integritet och dataskydd”, säger Kristo Lehtonen, direktör för Sitras tema Rättvis dataekonomi.

I Sitras utredning Digital makt undersöktes med hjälp av en testgrupp vilka data som samlas in om användaren i webbtjänster. Målet var att utifrån utredningens resultat utveckla lösningar för en mer rättvis och hållbar dataekonomi. Sitra har deltagit i finansieringen av projektet Sinuna inom ramen för temat Rättvis dataekonomi.

Den ideella organisationen Finlands Autentiseringsandelslag grundades i september 2021. De grundande medlemmarna är Rundradion, Alma Media, Nixu och Ioxio.

Läs mer i Finlands Autentiseringsandelslags meddelande (på finska, 28.3.2023).

Pilotiseringsperioden för inloggningstjänsten Sinuna uppfyllde inte de mål som ställts upp för den och man beslutade att avsluta den 28.2.2024. Behovet av en socialt dataansvarig och oberoende inloggningslösning finns fortfarande. Suomen Tunnistautumisosuuskunta fortsätter sin verksamhet och det är möjligt att återuppta tjänsten i framtiden om förhållandena förändras och efterfrågan på inloggningstjänsten ökar.

Läs mer i Finlands Autentiseringsandelslags meddelande (på finska, 17.1.2024).

Uppdaterad 18.1.2024 uppgift om indragning av Sinuna-tjänsten.

Vad handlar det om?