archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Livsstilstestet berättar om du är ett hot eller en möjlighet för miljön

Livsstilstestet som publicerats av Sitra hjälper människor bedöma miljökonsekvenserna av sina levnadsvanor. Dessutom ger testet skräddarsydda tips som kan spara tid och pengar samt förbättra livskvaliteten.

Författare

Anu Mänty

Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Publicerad

Finland har fastställt som mål att bli ett kolneutralt samhälle före 2050 och ambitiösa städer såsom Esbo och Vanda eftersträvar en minskning av koldioxidutsläppen till noll redan före 2030. Dessa mål förutsätter åtgärder även av individen, eftersom 68 procent av växthusgasutsläppen har anknytning till hushållens förbrukning. Så mycket som 72 procent av finländarna anser att det är viktigt att agera på ett miljövänligt sätt om så bara för att föregå med gott exempel, men informationen omvandlas ännu för långsamt till praktiska åtgärder.

Sambandet mellan klimatförändringen och de egna levnadsvanorna är komplicerat, eftersom förändringarna i klimatet inte alltid syns genast och konkret i vår vardag. Vi är inte heller vana att identifiera storleken på vårt eget koldioxidavtryck, eftersom det har saknats enkla sätt att mäta avtrycket. Det har hittills inte funnits något test för individen, där man utifrån resultatet skulle ha fått förslag på lämpliga praktiska åtgärder för att stävja klimatförändringen.

Växthusgasutsläppens inverkan på klimatet kan mätas och jämföras sinsemellan med koldioxidekvivalenten (CO2e), som beskriver vilken inverkan de växthusgaser människorna producerar har på klimatet, dvs. koldioxidavtrycket. Experternas bedömningar av finländarnas koldioxidavtryck varierar mellan 10 800 kg CO2e och 8 700 kg CO2e. De över 150 000 personer som har gjort Sitras test har ett koldioxidavtryck på 7 500 kg CO2e (situationen 31.1.2018), vilket de bör sträva efter att minska med minst hälften för att hushållen ska bidra till målet om kolneutralitet.

Vi sammanställde frågorna till livsstilstestet tillsammans med D-mat Oy, ett företag specialiserat på miljöberäkning, genom att jämföra populära koldioxidräknare för levnadsvanor i Finland och i världen. I testet ingick 28 räknare och av dessa beskrevs 19 närmare i fråga om innehållet och målen. Särskild vikt fästes vid användarnas upplevelse av tjänsterna, eftersom vi ville skapa ett test som är så lätt som möjligt att genomföra och väcker intresse för att utföra klimatgärningar i den egna vardagen. De som letar efter noggrannare beräkningar bör bekanta sig med Finlands miljöcentral SYKE:s Ilmastodieetti-räknare och Itämeri-räknare eller Lahtis stads Tonni lähti-räknare.

Det räcker inte med att lyfta fram det personliga koldioxidavtrycket för att testdeltagarna ska kunna vidta praktiska åtgärder för att minska sin påverkan på miljön. Därför inkluderade vi 100 smarta vardagsgärningar i resultaten, så att var och en själv kan bläddra mellan dem och välja gärningar som passar deras situation och motivationsnivå. Man kan också jämföra sitt resultat med andra testdeltagares resultat.

Vi fortsätter att utveckla testet och lägger under våren till några specificerande frågor till exempel om bilkörning och boende. Beräkningen som sammanställts som bakgrund till testet kan användas fritt av alla.

Gör livstilsstestet!

Källor:

  1. Statistikcentralen, Motiva, Naturresursinstitutet, Trafikverket, VTT, SYKE, ENVIMAT, jord- och skogsbruksministeriet samt D-mat Oy.
  2. Världsbanken 2014 https://data.worldbank.org

Vad handlar det om?