archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Elämäntapatesti kertoo, oletko ympäristölle uhka vai mahdollisuus

Sitran julkaisema elämäntapatesti auttaa ihmisiä arvioimaan omien elintapojensa ympäristövaikutuksia. Lisäksi testi antaa räätälöityjä vinkkejä, joilla voi säästää aikaa ja rahaa sekä parantaa elämänlaatua.

Kirjoittaja

Anu Mänty

Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Suomi on asettanut tavoitteeksi tulla hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2050 mennessä ja kunnianhimoiset kaupungit kuten Espoo ja Vantaa, tavoittelevat hiilidioksidipäästöjen vähennystä nollaan jo vuoteen 2030 mennessä. Nämä tavoitteet edellyttävät toimia myös yksilöiltä, sillä 68 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä liittyy kotitalouksien kulutukseen. Jopa 72 prosenttia meistä suomalaisista on sitä mieltä, että toimiminen ympäristöä säästävästi on tärkeää jo esimerkin vuoksi, mutta tieto siirtyy vielä liian hitaasti käytännön toimenpiteiksi.

Ilmastonmuutoksen ja omien elämäntapojen yhteys on monimutkainen juttu, koska ilmastossa tapahtuvat muutokset eivät aina näy välittömästi ja konkreettisesti omassa arjessamme. Emme myöskään ole vielä harjaantuneita tunnistamaan oman hiilijalanjälkemme kokoa, koska helpot tavat mitata omaa jälkeä ovat puuttuneet. Yksilölle ei ollut tähän saakka tarjolla testiä, joka olisi ehdottanut omaan tulokseen sopivia käytännön toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kasvihuonekaasupäästöjen ilmastovaikutusta voidaan mitata ja vertailla keskenään hiilidioksidiekvivalentilla (CO2e), joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta eli hiilijalanjälkeä. Asiantuntija-arviot suomalaisen hiilijalanjäljestä vaihtelevat 10 800 kg CO2e ja 8 700 kg CO2e välillä. Yli 150 000 Sitran testin tehneen jalanjälki on 7 500 kg CO2e (tilanne 31.1.2018), mikä tulisi pyrkiä vähintään puolittamaan, jotta kotitaloudet tukisivat hiilineutraaliuden tavoitetta.

Laadimme elämäntapatestin kysymykset yhdessä ympäristölaskentaan erikoistuneen D-mat Oy:n kanssa vertailemalla suosituimpia elämäntapojen hiilijalanjälkilaskureita Suomessa ja maailmalla. Testissä oli mukana 28 laskuria ja niistä 19 kuvattiin tarkemmin sisällön ja tavoitteiden osalta. Palveluiden käyttäjäkokemukseen kiinnitettiin erityistä huomiota, sillä halusimme luoda testin, joka on mahdollisimman helppo tehdä ja herättää mielenkiinnon omassa arjessa tehtäviin ilmastotekoihin. Tarkempaa laskentaa etsivien kannattaa tutustua Suomen ympäristökeskuksen SYKEn Ilmastodieetti-laskuriiin, Itämeri-laskuriin tai Lahden kaupungin Tonni lähti –laskuriin.

Henkilökohtaisen hiilijalanjäljen esiintuominen ei yksin riitä, jotta testaaja voisi ryhtyä käytännön toimiin ympäristövaikutustensa pienentämiseksi. Siksi liitimme 100 fiksua arjen tekoa tuloksiin, jotta kukin voi itse selata ja valita omaan tilanteeseensa ja motivaatiotasoonsa sopivat teot. Omaa tulostaan voi verrata myös muiden testin tehneiden tuloksiin.

Jatkamme testin kehittämistä, ja lisäämme kevään aikana muutaman tarkentavan kysymyksen esimerkiksi liittyen autoiluun ja asumiseen. Testin taustalle koottu laskenta on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Tee elämäntapatesti!

Tältä näyttää keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki

Lähteet:

  1. Tilastokeskus, Motiva, Luonnonvarakeskus, Liikennevirasto, VTT, SYKE, ENVIMAT, maa- ja metsätalousministeriö sekä D-mat oy.
  2. Maailmanpankki 2014 https://data.worldbank.org

Mistä on kyse?