artiklar
Beräknad läsningstid 3 min

Mentorverksamhet för journalister med invandrarbakgrund diversifierar journalismen och stöder demokratin

Finlands befolkning blir allt mer mångfaldig, men vilka röster blir hörda i den offentliga diskussionen? Sitra stöder en flerstämmig journalistik genom att finansiera ett praktik- och mentorprogram för journalister med invandrarbakgrund.

Författarna

Krista Takkinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Rosa-Maria Mäkelä

Expert, Digital makt och demokrati

Publicerad

Det pågår en enorm demografisk förändring i Finland. I slutet av år 2022 bodde det nästan en halv miljon personer i Finland med något annat språk än finska, svenska eller samiska som modersmål. Senast år 2040 uppskattas det bo en miljon personer i Finland med främmande språk som modersmål. Om 15 år kommer var fjärde Helsingforsbo enligt prognosen att ha något annat än Finlands officiella språk som modersmål.

För närvarande når finländska nyhetsmedier inte en stor del av invandrarna. Undersökningar visar att invandrargrupper oftare läser nyheter från sina tidigare hemländers medier än från finska nyheter. Samtidigt är invandrare kraftigt underrepresenterade även inom journalistiken eller representeras främst genom problemframställningar. Redaktionernas snävare språkkunskap har också lyfts fram som en orsak till oro.

Det allt mer mångsidiga samhället kräver nya verksamhetssätt från redaktioner

Förtroende för andra människor, beslutsfattare och institutioner är en förutsättning för fungerande demokrati och en av Finlands traditionella styrkor. Samtidigt vet vi till exempel att valdeltagandet är lägre i de stadsdelar där det bor många människor med invandrarbakgrund.

Varje social grupp förväntar sig att journalistiken behandlar frågor som är viktiga för gruppen. Faran är att förtroendet för medierna vittrar om en allt större del av folket inte anser att journalistiken representerar dem.

Sitra stöder en flerstämmig journalistik genom att finansiera ett praktik- och mentorprogram riktat till journalister med invandrarbakgrund, som koordineras av yrkeshögskolan Haaga-Helia.

Bland redaktionerna deltar Apu, Eeva, Helsingin Sanomat, Journalisti, Kauneus ja terveys, MTV Uutiset, Suomen Kuvalehti och Yle.

Sjutton journalister som representerar tio nationaliteter har valts ut till programmet. I sina tidigare hemländer utförde de krävande journalistiskt arbete men de har inte hittat arbete inom sitt yrke i Finland. Bland redaktionerna deltar Apu, Eeva, Helsingin Sanomat, Journalisti, Kauneus ja terveys, MTV Uutiset, Suomen Kuvalehti och Yle. Sitra finansierar de studerandes praktik- och mentorprogram för hela halvåret, Rundradion finansierar själv sina praktikanters arbete.

Journalisterna som deltar i mentorverksamheten arbetar som en del av redaktionerna fram till slutet av februari. De första artiklarna har redan publicerats och kan läsas i kanalerna för de medier som deltar. Dessutom publiceras artiklar i publikationer som ges ut av Haaga-Helias examensprogram för journalistik.

Sitras tema Demokrati och delaktighet har som mål att leta efter lösningar för att förstärka delaktigheten och förtroendet i samhället och för att utnyttja nya tekniker. Projektet Digital makt och demokrati producerar information om hur vardagens digitalisering påverkar demokratin och skapar förutsättningar för människorna att påverka sådant som är betydelsefullt för dem själva.

Mer information

Expert Rosa-Maria Mäkelä, Sitra, rosa-maria.makela@sitra.fi
Lektor Reetta Nousiainen, Haaga-Helia, reetta.nousiainen@haaga-helia.fi

Vad handlar det om?