Kuva: Patrik Rastenberger

Publicerad 15.02.2018

Tillsammans mot ett mer människocentrerat samhälle

Författare
Författarens profilsida: Kirsi Suomalainen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra
Kirsi Suomalainen ansvarar för kommunikationen för Serviceoperatör för välfärdsdata, Hållbar finanspolitisk utbildning (Kestävän talouspolitiikkakoulutus) och Arbetslivspriset.

Den elfte kursen som ordnades av Sitra samlades under hösten 2017 för att fundera på hållbar ekonomisk politik och studera hur denna politik kan utföras på lång sikt i praktiken.

Samtalsämnena präglades av den spända stämningen på Koreahalvön, terrorismens ankomst till Finland genom knivdådet i Åbo, social- och hälsovårdsreformen, cyberbrottslighet, diskussionen om trakasserier mot kvinnor som väckts av #metoo-kampanjen, samt den halvfärdiga Västmetron, som redan blivit lite av ett skämt. Brexit hade redan blivit ett vardagligt samtalsämne i och med de praktiska åtgärder som vidtagits, till exempel flyttningen av Europeiska läkemedelsmyndigheten. I nyheterna rapporterades det fortfarande regelbundet om Förenta staternas presidents uttalanden, men diskussionen om dem höll på att avta, för att senare väckas till liv på nytt.

Det här var stämningen när den elfte kursens deltagare lösgjorde sig från vardagen och fördjupade sig i hållbar ekonomisk politik.

Ett mäktigt informationspaket och gemensamma funderingar satte fart på regeringsprogrammet

Kursen erbjöd ett utmärkt informationspaket och utmanade deltagarna att utarbeta ett regeringsprogram för landet som en övning. Kursdeltagare med olika slags bakgrund färgade och berikade de gemensamma funderingarna.

Marschordningen var klar: man började med framtidens trender och en lägesbild, fortsatte från visionen till strategiska mål och mål för regeringsperioden, vidare till spetsprojekt och en plan för den offentliga ekonomin, och slutade med kommunikation. Den hållbara ekonomins viktigaste delområden och ramvillkor behandlades, och i regeringsprogrammet infördes riktlinjer om välfärdssamhällets, miljöansvarets, arbetets och det rättvisa Finlands framtid.

Enligt regeringsprogrammet som utarbetades under kursen ser välfärdssamhället till att alla är med, och strävar till att avbryta den onda cirkeln av deprivation. Data och teknologi utnyttjas på ett mer effektfullt sätt. Finland strävar till att vara en föregångare i ekologisk hållbarhet och främjar energieffektivitet, minskar matsvinn och utökar cleantech-exporten. Arbetet förnyas och erbjuder någonting meningsfullt att göra för var och en. För att garantera kompetensen utarbetas en uppdateringsgaranti, och den mänskliga digitaliseringen biter sig in i sysselsättningen. Ett Finland som förnyas på ett öppet och rättvist sätt drar nytta av hela folkets hackathon som ökar intressentgruppernas deltagande. My Life-paketet möjliggör smidiga tjänster för den digitala medborgaren.

Under kursledarnas vänliga men bestämda handledning lyckades kursdeltagarna få ihop sitt regeringsprogram inom utsatt tid, och regeringen fick försvara sina riktlinjer framför medierna. Det färdiga regeringsprogrammet är ett konkret resultat från kursen, men de nya kunskaperna och idéerna samt den gemensamma resan är ännu viktigare. Regeringsprogrammet har ett långt tidsspann och dess inverkan sträcker sig över flera valperioder, vilket förvaltningens strukturer bör stöda bättre än nu. Goda kommunikationsfärdigheter behövs för att genomföra förändringarna. Informationen ska vara förståelig och tilltalande, och skalan på ämnena som diskuteras ska göras mer konkret. Reformer skulle kräva mod, men å andra sidan slukas modet ofta av realismen. De som reformerade våra gemensamma otydliga förvaltningsstrukturer efterlyste barmhärtighet, och en grupp konstaterade att ”det är bättre att göra rätt saker lite sämre, än fel saker bra”.

Praktiska kunskaper följde med

Praktiska kunskaper följde även med till den egna vardagen. Man kommer att utnyttja de hållbara lösningarna i vardagen och tillämpa dem för till exempel upphandlingar och de anställdas välmående. Man vill till exempel sprida information om klimatförändringen och tillsammans fundera på de egna gärningarna och deras konsekvenser ur ett nytt perspektiv: ”Ett varmare klimat i Finland kan vara behagligt för människan, men pollinerarna försvinner.” Man vill hejda rädslan som leder till motsättningar bland annat genom diskussion och information. Ansvarsfullhet kan också vara bra business.

Fyra snabba

Sami Oksas och Pauliina Seppäläs tankar om kursen

1. Vilka förväntningar hade du när du kom på kursen i hållbar ekonomisk politik?

Sami Oksa: Att få en uppfattning om hur ärenden som hör ihop med ansvarsfullhet integreras i beslutsfattandet utanför företag, och få mer information om den ekonomiska politikens metoder. Det här var första gången jag hörde om kursen.

Pauliina Seppälä: Jag hade inte hört om kursen tidigare, så jag hade knappt några förväntningar. Förväntningarna kom i och med förhandsinformationen om kursen. Jag förväntade mig en intensiv inlärningsupplevelse som skulle spränga gränserna i mitt tänkande, och att lära känna intressanta och effektiva människor.

2. Din viktigaste insikt från kursen?

SO: Jag gjorde många upptäckter och fick många insikter under kursen. Sitras definition av hållbar ekonomi som vi alla skall sträva till blev kvar i mina tankar. Den går ungefär så här: Ekonomin är ett sätt att uppnå ett mål. Jordklotets bärkraft är dess ramvillkor.

PS: Världen som verksamhetsmiljö har förändrats radikalt, och det är tydligt att verksamhetssätten också borde förändras. De har gjorts så orubbliga och den politiska processen är så svår att det är nästan omöjligt att göra stora, radikala förändringar – tills till exempel en stor sektor hamnar i en enorm kris.

3. Vad var mest förvånande under kursen?

SO: Hur fint och under hur kort tid deltagarna lyckades genomföra övningsarbetet under kursen fastän vi arbetar på väldigt olika samhällsområden. Jag blev också förvånad över hur många utmärkta föreläsare från olika områden man lyckats få till kursen.

PS: Kanske inte förvånande, men jag var inte aktivt medveten om vilka olidliga dilemman en riksdagsledamots arbete innehåller, då den partipolitiska taktiken och förberedelserna inför valen ohjälpligen kommer före bra beslut. Nu förstår jag statsförvaltningens utmaningar betydligt bättre än förr.

4. Vilken lärdom från kursen har du tagit i bruk i din egen vardag?

SO: ”Öronen öppnas först då man upplever att man blivit hörd”.

PS: En av föreläsarna citerade en tänkare som sa ungefär så här: ”Det är bättre att göra rätt saker lite sämre, än fel saker bra”.

Kursens utgångspunkt ”ekonomin är hållbar när den producerar välfärd för människorna inom ramen för jordklotets bärkraft” slog rot i kursdeltagarnas tankar. Deltagare från olika branscher, att smälta den nya informationen genom att tänka högt, klassresor och det intensiva tempot berikade förståelsen. På den här kursen fastnar ingen i en bubbla.

Den elfte ledarskapskursen i hållbar ekonomisk politik ordnades under hösten 2017. Vill du lära dig mer om hållbar ekonomisk politik? Läs mer, anmäl ditt intresse att delta i ledarskapskursen i hållbar ekonomisk politik eller föreslå en annan deltagare här.

Vi rekommenderar

Kursmatrikel (på finska)

Vad handlar det om?