archived
Beräknad läsningstid 7 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Tillsammans mot ett mer människocentrerat samhälle

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den elfte kursen som ordnades av Sitra samlades under hösten 2017 för att fundera på hållbar ekonomisk politik och studera hur denna politik kan utföras på lång sikt i praktiken.

Samtalsämnena präglades av den spända stämningen på Koreahalvön, terrorismens ankomst till Finland genom knivdådet i Åbo, social- och hälsovårdsreformen, cyberbrottslighet, diskussionen om trakasserier mot kvinnor som väckts av #metoo-kampanjen, samt den halvfärdiga Västmetron, som redan blivit lite av ett skämt. Brexit hade redan blivit ett vardagligt samtalsämne i och med de praktiska åtgärder som vidtagits, till exempel flyttningen av Europeiska läkemedelsmyndigheten. I nyheterna rapporterades det fortfarande regelbundet om Förenta staternas presidents uttalanden, men diskussionen om dem höll på att avta, för att senare väckas till liv på nytt.

Det här var stämningen när den elfte kursens deltagare lösgjorde sig från vardagen och fördjupade sig i hållbar ekonomisk politik.

Ett mäktigt informationspaket och gemensamma funderingar satte fart på regeringsprogrammet

Kursen erbjöd ett utmärkt informationspaket och utmanade deltagarna att utarbeta ett regeringsprogram för landet som en övning. Kursdeltagare med olika slags bakgrund färgade och berikade de gemensamma funderingarna.

Marschordningen var klar: man började med framtidens trender och en lägesbild, fortsatte från visionen till strategiska mål och mål för regeringsperioden, vidare till spetsprojekt och en plan för den offentliga ekonomin, och slutade med kommunikation. Den hållbara ekonomins viktigaste delområden och ramvillkor behandlades, och i regeringsprogrammet infördes riktlinjer om välfärdssamhällets, miljöansvarets, arbetets och det rättvisa Finlands framtid.

Enligt regeringsprogrammet som utarbetades under kursen ser välfärdssamhället till att alla är med, och strävar till att avbryta den onda cirkeln av deprivation. Data och teknologi utnyttjas på ett mer effektfullt sätt. Finland strävar till att vara en föregångare i ekologisk hållbarhet och främjar energieffektivitet, minskar matsvinn och utökar cleantech-exporten. Arbetet förnyas och erbjuder någonting meningsfullt att göra för var och en. För att garantera kompetensen utarbetas en uppdateringsgaranti, och den mänskliga digitaliseringen biter sig in i sysselsättningen. Ett Finland som förnyas på ett öppet och rättvist sätt drar nytta av hela folkets hackathon som ökar intressentgruppernas deltagande. My Life-paketet möjliggör smidiga tjänster för den digitala medborgaren.

Under kursledarnas vänliga men bestämda handledning lyckades kursdeltagarna få ihop sitt regeringsprogram inom utsatt tid, och regeringen fick försvara sina riktlinjer framför medierna. Det färdiga regeringsprogrammet är ett konkret resultat från kursen, men de nya kunskaperna och idéerna samt den gemensamma resan är ännu viktigare. Regeringsprogrammet har ett långt tidsspann och dess inverkan sträcker sig över flera valperioder, vilket förvaltningens strukturer bör stöda bättre än nu. Goda kommunikationsfärdigheter behövs för att genomföra förändringarna. Informationen ska vara förståelig och tilltalande, och skalan på ämnena som diskuteras ska göras mer konkret. Reformer skulle kräva mod, men å andra sidan slukas modet ofta av realismen. De som reformerade våra gemensamma otydliga förvaltningsstrukturer efterlyste barmhärtighet, och en grupp konstaterade att ”det är bättre att göra rätt saker lite sämre, än fel saker bra”.

Praktiska kunskaper följde med

Praktiska kunskaper följde även med till den egna vardagen. Man kommer att utnyttja de hållbara lösningarna i vardagen och tillämpa dem för till exempel upphandlingar och de anställdas välmående. Man vill till exempel sprida information om klimatförändringen och tillsammans fundera på de egna gärningarna och deras konsekvenser ur ett nytt perspektiv: ”Ett varmare klimat i Finland kan vara behagligt för människan, men pollinerarna försvinner.” Man vill hejda rädslan som leder till motsättningar bland annat genom diskussion och information. Ansvarsfullhet kan också vara bra business.

Kursens utgångspunkt ”ekonomin är hållbar när den producerar välfärd för människorna inom ramen för jordklotets bärkraft” slog rot i kursdeltagarnas tankar. Deltagare från olika branscher, att smälta den nya informationen genom att tänka högt, klassresor och det intensiva tempot berikade förståelsen. På den här kursen fastnar ingen i en bubbla.

Den elfte ledarskapskursen i hållbar ekonomisk politik ordnades under hösten 2017. Vill du lära dig mer om hållbar ekonomisk politik? Läs mer, anmäl ditt intresse att delta i ledarskapskursen i hållbar ekonomisk politik eller föreslå en annan deltagare här.

Vad handlar det om?