archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Osallistujaksi talouspolitiikka­kurssille?

Ilmoita kiinnostuksesi osallistua Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukseen tai suosittele toista henkilöä osallistujaksi.

Kirjoittajat

Mervi Porevuo

Tapio Anttila

Julkaistu

Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssit on suunnattu suomalaisen yhteiskunnan päättäjille ja eri alojen vaikuttajille. Kullekin kurssille kutsutaan poikkiyhteiskunnallinen noin kolmenkymmenen osallistujan joukko, joka kootaan politiikan, hallinnon, liike-elämän, järjestöjen, tutkimuksen ja median edustajista.

Täältä löytyvän lomakkeen kautta voit ilmoittaa kiinnostuksesi osallistua Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukseen tai suositella toista henkilöä osallistujaksi.

Kurssin rakenne

Kurssi koostuu orientaatiopäivästä, kolmesta valinnaisesta puolen päivän luokkaretkestä ja kahdesta kolmen päivän internaattijaksosta, jotka koostuvat alustuksista, osallistujien kommenttipuheenvuoroista, yleis- ja ryhmäkeskusteluista sekä yhteisestä koko kurssin läpileikkaavasta harjoitustyöstä. Koulutusjaksot ovat intensiivisiä ja jatkuvat iltaan saakka. Osallistujien odotetaan edistävän kurssin yhteistä harjoitustyötä pienellä panoksella myös jaksojen välissä. Kurssitodistuksen saaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.

Orientaatio koulutukseen: Kohti taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää taloutta
Orientaation aikana käydään läpi koulutuksen viitekehys, tavoitteet ja toteutus sekä perehdytään kestävän talouden haasteisiin ja mahdollisuuksiin – taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. (1 päivä, Helsinki)

Jalkautuva oppiminen: Valinnaiset luokkaretket laitakaupungille, tehtaalle ja kaatopaikalle/kierrättämöön
(1/2 päivää, pääkaupunkiseutu)

Jakso 1: Kestävän talouspolitiikan johtaminen
Jaksolla perehdytään johtamisen nykyhaasteisiin ja kehittämistarpeisiin kestävän talouden näkökulmasta ja luodaan kokonaiskuva Suomen tulevaisuudesta ja taloudesta globaalissa muutoksessa. Harjoitustyön tavoitteena on laatia kestävän talouden hallitusohjelma Suomelle sisältäen pitkän tähtäyksen strategisia tavoitteita kestävälle taloudelle. (3 päivää, tiistai-torstai, Sannäsin kartano, Sannainen)

Jakso 2: Kestävä talouspolitiikka – keinot, budjetointi ja vaikuttaminen
Toisella jaksolla perehdytään talouspolitiikan nykyprosesseihin sekä julkisen talouden kestävyyshaasteisiin ja ohjauskeinoihin. Harjoitustöissä keskitytään siihen miten ensimmäisellä jaksolla tunnistetut kestävän talouden hallitusohjelman pitkän tähtäyksen strategiset tavoitteet muutetaan käytännön talouspolitiikaksi kärkihankkeiden, kokeilujen ja kehysbudjetin avulla. (3 päivää, tiistai-torstai, Sannäsin kartano, Sannainen)

Kurssin päätös: Opit ja viestit
Kurssin päätöstilaisuudessa vedetään yhteen kurssin opit ja oivallukset sekä kiteytetään kestävän talouden viestit Suomelle. Lisäksi järjestetään kurssi-illallinen. (1/2 päivää, Helsinki)

 

Mistä on kyse?