artiklar
Beräknad läsningstid 3 min

Vad kan andra länder lära sig av Finland om en hållbar vardag?

Vi finländare är ivriga att renovera vår livsstil så att den blir mer hållbar. Vad kan andra länder lära sig av oss?

Författarna

Markus Terho

Projektledare, Natur och vardag & PSLifestyle

Sari Laine

Ledande Expert, Natur och vardag

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Vi lever i en värld som drabbas av klimatkrisen och naturförlusten. Vårt välmående kan inte längre grunda sig på överkonsumtion utan en god vardag ska byggas av hållbara byggklossar.

66 procent av Finlands växthusgasutsläpp kan härledas till oss vanliga människor. Utsläppen uppstår i vår vardag: hur vi bor, rör oss, äter och köper – och med dessa val i vardagen kan vi också minska utsläppen. För att vi ska hålla oss inom gränserna för en uppvärmning på 1,5 grader ska det finländska genomsnittliga koldioxidavtrycket Koldioxidavtryck Klimatutsläpp orsakade av människans aktivitet. Kan fastställas för ett företag, en organisation, en verksamhet eller en produkt. Förutom koldioxidutsläpp beaktar det andra betydande växthusgasutsläpp, som av metan och kväveoxidul. Öppna termsidan Koldioxidavtryck år 2030 vara endast en fjärdedel av det nuvarande.

I andra industriländer handlar det om liknande siffror. På global nivå har 72 procent av växthusgasutsläppen att göra med hushållens konsumtion.

Vi finländare förstår redan bättre betydelsen av vår livsstil och detta syns i våra val. Av finländarna har till och med 53 procent medvetet minskat sin konsumtion av miljöskäl och strävar efter att göra ansvarsfulla konsumtionsval. Det är också uppmuntrande att Sitras Livsstilstest har gjorts över en miljon gånger, och tusentals finländare har gjort upp en egen plan för att minska koldioxidavtrycket.

Internationellt sett är situationen inte ännu så fin och vårt arbete har intresserat många länder.

Shift 1.5 tar finländsk kompetens ut i världen

Tillsammans med städer, medborgarorganisationer och samfund har vi utvecklat verktyg med hjälp av vilka finländarna kan övergå till de mest hållbara livsstilen redan sedan 2016. Förändringen mot ett hållbart liv är snabbare när vi öppet delar metoder och lär oss av de bästa sätten att uppmuntra till att göra en hållbar vardag. Därför skalar vi nu verksamhetssätt och verktyg som utvecklats och verifierats i Finland för internationellt bruk. Som stöd för detta arbete har vi grundat Shift 1.5-samfundet som främjar en hållbar vardag.

Shift 1.5-samfundet består av lokala team i olika länder och Sitras stödteam. De lokala teamen utvecklar, formar och genomför lösningar för att minska individens utsläpp i teamets städer eller länder. Arbetet grundar sig på öppen delning av verktyg, praxis och inlärda saker.

De första pilotländerna har redan påbörjat sitt arbete. Lokala aktörer från Kanada, Slovenien, Turkiet, Grekland, Portugal, Italien, Estland och Tyskland deltar. I Kanada har man redan gjort ett motivationsprofilarbete för en hållbar livsstil och dessa uppgifter exporteras för närvarande till företag för att de bättre ska kunna stödja livsstilen i en hållbar vardag. På många ställen vill man utnyttja och skala livsstilstestet och 100 smarta gärningar och på så sätt dela med sig av information samt inspirera lokala människor till hållbara gärningar. Det internationella nätverket av förändringsaktörer för en hållbar livsstil möjliggör stor genomslagskraft och snabb spridning av information.

En mer hållbar vardag borde inte vara svårt, utan inspirerande och trevligt, ett eget gott liv.

Vad handlar det om?