artikkelit
Arvioitu lukuaika 3 min

Mitä muut maat voivat oppia Suomelta kestävästä arjesta?

Me suomalaiset olemme innostuneet remontoimaan elämäntapamme kestävimmiksi. Mitä muut maat voivat oppia meiltä?

Kirjoittajat

Markus Terho

Projektijohtaja, Luonto ja arki sekä PSLifestyle

Sari Laine

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Elämme maailmassa, jota koettelevat ilmastokriisi ja luontokato. Hyvinvointimme ei voi enää perustua ylikulutukseen vaan hyvää arkea tulee rakentaa kestävistä rakennuspalikoista.

66 prosenttia Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä voidaan jyvittää meille, tavallisille ihmisille. Päästöt syntyvät arjessamme: siitä, miten asumme, liikumme, syömme ja mitä ostamme – ja näillä arjen valinnoilla me voimme päästöjä myös pienentää. Jotta pysyisimme 1.5 asteen lämpenemisen rajoissa, vuonna 2030 suomalaisen keskimääräisen hiilijalanjäljen Hiilijalanjälki Ihmisen toiminnan aiheuttamat ilmastopäästöt. Voidaan määrittää yritykselle, organisaatiolle, toiminnalle tai tuotteelle. Huomioi hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonekaasupäästöt, kuten metaanin ja typpioksiduulin. Avaa termisivu Hiilijalanjälki tulee olla vain neljänneksen nykyisestä.

Muissa teollisuusmaissa kyse on vastaavanlaisista luvuista. Maailmanlaajuisesti 72 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä liittyy kotitalouksien kulutukseen.

Muutos kohti kestävää elämää on nopeampaa, kun jaamme oppeja parhaista tavoista kannustaa kestävän arjen tekoihin.

Me suomalaiset ymmärrämme jo elämäntapojemme merkityksen ja tämä näkyy tekemissämme valinnoissa. Suomalaisista jopa 53 prosenttia on tietoisesti vähentänyt kuluttamistaan ympäristösyistä ja pyrkii tekemään vastuullisia kulutusvalintoja. Rohkaisevaa myös on, että Sitran Elämäntapatestiä on tehty yli miljoona kertaa, ja tuhannet suomalaiset ovat tehneet oman suunnitelmansa hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Kansainvälisesti tarkasteltuna asia ei ole vielä näin hienosti, ja työstämme on kiinnostuttu monissa maissa.

Shift 1.5 vie suomalaista osaamista maailmalle

Olemme yhdessä kaupunkien, kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen kanssa kehittäneet työkaluja, joiden avulla suomalaiset voivat siirtyä kestävimpiin elämäntapoihin. Muutos kohti kestävää elämää on nopeampaa, kun jaamme keinoja avoimesti ja opimme parhaista tavoista kannustaa kestävän arjen tekoihin. Siksi skaalaamme nyt Suomessa kehitettyjä ja todennettuja toimintatapoja ja työkaluja kansainväliseen käyttöön. Tätä työtä tukemaan olemme perustaneet kestävää arkea edistävän Shift 1.5 -yhteisön.

Shift 1.5 -yhteisö koostuu eri maissa sijaitsevista paikallisista tiimeistä. Paikalliset tiimit kehittävät, muokkaavat ja toteuttavat ratkaisuja, joilla vähennetään yksilöiden päästöjä tiimien kaupungeissa tai maissa. Työ perustuu työkalujen, käytäntöjen ja opittujen asioiden avoimeen jakamiseen.

Ensimmäiset pilottimaat ovat jo aloittaneet työnsä. Mukana on paikallisia toimijoita Kanadasta, Sloveniasta, Turkista, Kreikasta, Portugalista, Italiasta, Virosta ja Saksasta. Kanadassa on jo tehty kestävän elämäntavan motivaatioprofiilityö ja näitä tietoja viedään parhaillaan yrityksille, jotta ne pystyvät tukemaan kestävän arjen elämäntapoja paremmin. Monessa paikassa halutaan hyödyntää ja skaalata Elämäntapatestiä ja 100 fiksua tekoa ja näin jakaa tietoa sekä innostaa paikallisia ihmisiä kestävien tekojen äärelle. Kansainvälinen kestävän elämäntavan muutoksentekijöiden verkosto mahdollistaa suuren vaikuttavuuden ja nopean tiedon leviämisen.

Kestävämmän arjen ei pitäisi olla vaikeaa, vaan innostavaa ja mukavaa, omannäköistä hyvää elämää.

Mistä on kyse?