artiklar
Beräknad läsningstid 2 min

WCEF Studios

Nytt för i år: WCEF Studios är lokala evenemang som var som helst i världen skapar en läktare som stöder huvudforumet.

Författare

Tuula Sjöstedt

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

WCEF Studios är det nyaste tillskottet till konceptet världsforum för cirkulär ekonomi WCEF. Studiorna är lokala evenemang som var som helst i världen stöder det årliga huvudforumet. Det gör det möjligt för den lokala publiken att delta i forumets program eller delar av det kryddat med extra programinslag. Olika studios kan endera ordnas samtidigt som det årliga huvudforumet, eller så kan programinnehållet erbjudas som en inspelning.

Årets huvudevenemang WCEF2021 är det första där WCEF Studio-konceptet testas i praktiken.

WCEF2021 Studio-evenemang ordnas helst samtidigt med huvudevenemanget den 13–14 september eller alternativt genom att utnyttja inspelningarna från forumets sessioner. Detta gör det lättare att delta också i andra tidszoner än de i Nordamerika. Den 31 september är det sista datumet att ordna Studio-evenemang. Om en Studio ordnas samtidigt med huvudevenemanget, ska tilläggsprogrammet infalla under huvudevenemangets pauser eller före eller efter huvudevenemangets program.

Studiorna kan till exempel kombinera diskussioner om lokalt viktiga ämnen med globalt relevant innehåll i huvudevenemanget. Tilläggsprogrammet kan till exempel innehålla lokala inlägg, rundabordssamtal, workshoppar och nätverkande.

Studio-evenemangens språk kan vara engelska eller vilket annat språk som helst, om man vill uppmuntra arbetet i det lokala  samfundet för cirkulär ekonomi. Evenemangsarrangören ansvarar för alla praktiska arrangemang och kostnader inklusive evenemangsplatsens virtuella evenemangsplattform, det lokala programinnehållet, inbjudan och registrering av deltagare samt marknadsföring och kommunikation och eventuella språköversättningar.

Om du är intresserad av att ordna ett WCEF2021 Studio-evenemang, kontakta oss på contactus.wcef@sitra.fi.

Se listningen av Studio evenemang här.

Kontakta oss

Vad handlar det om?