Kommentar
Beräknad läsningstid 4 min

10 anledningar att spara energi just nu

Att spara energi är ett synnerligen snabbt och effektivt sätt att lösa energikrisen och spara pengar.

Författare

Publicerad

Rysslands anfallskrig i Ukraina har lett till en energikris i Europa, som även syns i Finland i form av kraftigt stigande energiräkningar. Det behövs många metoder för att krisen ska kunna lösas och kostnaderna minskas, men en av dem är särskilt lockande: energibesparing.

Energibesparing innebär att man klarar sig på mindre energiförbrukning. Exempel från vardagen som många känner till är att sänka rumstemperaturen, samåka och ta snabba duschar.

Staten har inlett en energisparkampanj som även Sitra deltar i. På så sätt försöker man förbereda sig inför den kommande vintern, när energikrisen hotar att sätta vårt land på prov.

Men varför just energibesparing? Och varför lönar det sig just nu för alla att delta i spartalkot efter sin bästa förmåga?

Därför att energibesparing…

  1. Sparar pengar. Varje sparad kilowattimme och oljeliter motsvarar lite mer pengar i plånboken. Under den senaste tiden har energipriserna mångdubblats, så även den ekonomiska nyttan av att spara energi har ökat kraftigt.
  2. Inte kräver några investeringar. Det finns många sätt att lösa energikrisen, allt från värmepumpar till LNG-terminaler, men de flesta kräver investeringar – en del till och med dyra sådana. Energibesparing fungerar däremot utan att man nödvändigtvis behöver betala en enda euro.
  3. Får energipriset att sjunka. Energipriset på marknaden bestäms i grund och botten enligt efterfrågan och utbud. När en stor grupp människor sparar energi kan efterfrågan minska avsevärt. Därför bidrar besparingen till att hålla energipriserna under kontroll.
  4. Bekämpar inflation. Den allt dyrare energin har påskyndat den allmänna prisstegringen, det vill säga inflationen. Därför bekämpar man indirekt också inflation genom att spara energi, vilket gynnar nationalekonomin i sin helhet.
  5. Det är rättvist. Den dyra energin drabbar allra hårdast låginkomsttagare och människor som behöver mycket energi, särskilt på landsbygden. När besparingen får energipriset att sjunka underlättar det i synnerhet vardagen för de mindre bemedlade människorna.
  6. Hjälper också ens grannar. Den finländska energimarknaden är kopplad till den nordiska och europeiska marknaden. Besparingen hjälper därför också våra grannar att klara av den kommande vintern – och på motsvarande sätt underlättar sparkampanjer i andra länder även situationen hos oss.
  7. Minskar beroendet av förtryckande stater. Putin finansierar sitt anfallskrig genom att exportera energi, och de andra producenterna av fossila bränslen är inte heller kända för att respektera mänskliga rättigheter. Energibesparing förbättrar självförsörjningen i vårt land och minskar beroendet av producenter som är etiskt tvivelaktiga.
  8. Besparar miljön. Energi som inte förbrukas behöver inte heller produceras, överföras eller lagras. Därför bidrar besparing till att minska utsläppen från energiproduktionen och andra miljökonsekvenser, såsom olägenheter som uppstår från produktionen av metaller.
  9. Har en omedelbar effekt. Till exempel vindparker och energirenoveringar hjälper också till att bekämpa energikrisen, men också i bästa fall tar det mellan flera månader till några år att färdigställa dem. Att spara å sin sida ger genast resultat.
  10. Fungerar! Att spara har även hjälpt oss att klara av tidigare energikriser, såsom oljekrisen på 1970-talet. När Japan stängde alla sina kärnkraftverk efter tsunamin 2011 lyckades man täcka ungefär hälften av den förlorade elen med hjälp av spar- och effektivitetsåtgärder.

Läs tipsen för att börja spara energi redan idag på Snäppet svalare -kampanjens webplats.

Vad handlar det om?