archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Arbetshälsa en del av hållbar ekonomi

På arbetsplatserna i Finland lyckas man varje dag, även om det i allmänhet bara är misslyckanden som överskrider nyhetströskeln. Exempelvis visade 99 ansökningar till Arbetslivspriset att arbetslivet också kan vara givande, belönande och produktivt.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Mottagarna av det femte Arbetslivspriset utsågs genom ett öppet ansökningsförfarande. Vi var ute efter viljestyrka på arbetsplatserna: viljestyrka att tillsammans förbättra arbetsgemenskapen, varje dag. Nästan 100 modiga arbetsplatser kom med för att öppet dela med sig av sitt eget framgångsrecept. Det är vad vi kallar vardagshjältar! På prispallen lyfte vi nio arbetsplatser, vars historia sammanställdes till recept för arbetslivet. Ta för er av idéerna och gör dem ännu bättre!

Förutsättningslösa metoder som tagits fram genom samarbete är gemensamt för årets sökande, de nio som nu belönades och de som tidigare fått erkännandet. Att involvera alla i arbetsplatsens gemensamma strävan, att uppnå balans mellan arbete och fritid och att ha lov att agera på bästa möjliga sätt – produktivt. Ett projekt om kvalitet och produktivitet i arbetslivet som Sitra genomförde tidigare bar på samma tankegångar, ”lov att göra annorlunda”. Förbättrade verksamhetssätt har haft en positiv effekt även för produktiviteten. Den som är på gott humör jobbar ivrigare och orkar bättre.

Det finns mycket viljestyrka i Finland och den kommer till uttryck på många sätt. Det intygas av de belönade arbetsplatsernas framgångsrecept.

Favoriten i omröstningen för allmänheten, Joensuu stad, har genom utbildning och aktiv kommunikation lyckats engagera chefer och hela personalen i det gemensamma utvecklingsarbetet. Inom barnskyddet i Mäntsälä och Borgnäs lyckades man återigen göra en helomvändning från att hantera brådskan och problemen till att bli dem som följer familjerna och ger stöd vid förändringar. Den offentliga debatten om det finländska barnskyddets dåliga rykte och utbrända personal sporrade till detta. På Anninpirtti, som är inriktat på äldreomsorg, ändrades rutinerna efter att man hört de boendes önskemål och fokuserat på personalens styrkor. Det goda namnet har spritt sig och Anninpirtti är en eftertraktad arbetsplats.

Utmärkta resultat med sist och slutligen enkla medel.

Många har skridit till verket och fått mirakel till stånd. Men varför inte alla? Det här är ett mysterium. Sitras och SHM:s Arbetslivspris har varit ett sätt att väcka passiva och att uppmuntra dem som redan aktiverat sig att fortsätta på samma bana. Det finns mycket undersökningar och kurser om arbetshälsa och det skrivs också mycket om ämnet. De positiva gärningarna hänger i slutändan på var och en själv.

Arbetshälsa är en del av en hållbar ekonomi.

Främjandet av arbetshälsan förtjänar en högre uppskattning än i dag: arbetshälsan är en del av en hållbar ekonomi.

Många undersökningar visar att en arbetsgemenskap som mår bra också är produktiv. De nu belönade arbetsplatserna och många andra har visat detta på många sätt. Vi har inte råd att slösa bort denna resurs i vårt 100-åriga Finland!

 

Vad handlar det om?