Debatt
Beräknad läsningstid 4 min

Datanätverk – vad är det för något?

I datanätverk rör sig data smidigt, transparent och säkert mellan nätverkets medlemmar. Spelregler som man kommit överens om tillsammans stärker tilliten.

Författare

Saara Malkamäki

Expert, Välfärdslösningar

Publicerad

Datanätverket är en grupp aktörer som vill skapa ny affärsverksamhet genom att dela data sinsemellan. Data delas med individens samtycke enligt de spelregler som överenskommits i datanätverkets regelbok. I nätverk som handlar enligt rättvisa spelregler uppstår värde för alla som deltar. I nätverket kan data delas enklare, mer transparent och säkrare än i nuläget.

Huvudrollerna för datanätverkets medlemmar är följande:

  • Slutanvändaren använder tjänster och utnyttjar det värde som datanätverket producerar.
  • Serviceproducenten skapar värde i datanätverket genom att erbjuda tjänster åt slutanvändaren.
  • Partnern skapar värde i datanätverket genom att erbjuda tjänster åt serviceproducenten.
  • Datakällan erbjuder data och söker mervärde i datanätverket.
  • Den tekniska möjliggöraren erbjuder åt datanätverket tjänster med fokus på identitet och hantering av samtycke och logguppgifter samt servicehantering.
  • Andra intressentgrupper är aktörer som har ett särskilt intresse för datanätverkets verksamhet.
  • Ledaren koordinerar datanätverkets verksamhet.

Datanätverk behövs för att data ska röra sig smidigt från en organisation till en annan och alla nätverkets medlemmar ska ha nytta av samarbetet. Via nätverk får man data som isolerats hos olika aktörer och sektorer att röra på sig, och så många som möjligt kan utnyttja den. I nätverk kan data kombineras från olika källor.

Smidig datadelning påskyndar innovationer, ny affärsverksamhet, samarbetsmöjligheter samt bidrar till uppkomsten av bättre tjänster och produkter än tidigare. Serviceproducenten får också en bättre helhetsbild av kunden, med kundens samtycke.

Datanätverk behövs för att data ska röra sig smidigt från en organisation till en annan.

Ett exempel på en tjänst som producerats i ett datanätverk kan vara en individuellt anpassad, hälsosam och smaklig måltid som levereras till kundens plats i tåget. Kunden ger tillstånd till serviceproducenten som söker kundens data ur 1) affärsuppgifter; vad personen köper och vad han eller hon tycker om (köttbullar), 2) hälsouppgifter; vilka allergier och sjukdomar personen har (högt blodtryck) och 3) motionsuppgifter; vilket träningsprogram han eller hon har (behovet av protein). Genom att kombinera uppgifter från olika datakällor levererar serviceproducenten åt kunden en hälsosam måltid som utgår från kundens matvanor och tar hänsyn till det höga blodtrycket.

Verktyg för datanätverk som baserar sig på förtroende

I vårt IHAN-projekt för rättvis dataekonomi utvecklar vi praktiska verktyg och tips för att samla ihop datanätverk. Den workshopserie som vi har konceptualiserat är uppdelad i fyra teman: 1) roller, 2) affärsmodeller, 3) regelboken och 4) tekniska lösningar.

I den första workshoppen sätter vi oss in i en gemensam vision och mål, huvudroller, en värdematris samt behövlig data. I den andra workshoppen diskuteras rollbaserade affärsmodeller, data- och värdeflöden och förmågor som delas tillsammans. I den tredje workshoppen presenteras datanätverkets affärsmodell i avtalsformat samt aktörernas ansvar, skyldigheter och roller. Den sista workshoppen behandlar gränssnitt, datainnehåll och dataformat samt regelbokens tekniska del.

Vi har testat den första workshoppen som fokuserar på roller tillsammans med flera privata och offentliga aktörer. Workshopparna om datanätverk har teman som varierat mellan förebyggande av arbetsoförmåga, förvaltning av den totala förmögenheten samt forskning av läkemedlens effekt i vardagligt bruk på värdebaserad hälsovård.

Man har lärt sig om skapande och utveckling av datanätverk samt deras verksamhet och skapande av värde. Vi delar förvärvad kompetens bland annat med hjälp av bloggar och material. Lärdomarna utnyttjas i Företagsprogrammet rättvis dataekonomi som är riktat till små och medelstora företag. Ansökan till programmet börjar i mars.

Detta är den första delen av en bloggserie som handlar om datanätverk. I den nästa delen berättar vi hur du kommer igång med ditt eget datanätverk. Vi går igenom innehållet i den första workshoppen om datanätverk och ger tips för upprättandet av ett nytt datanätverk.

Vad handlar det om?