Debatt
Beräknad läsningstid 4 min

En rejäl dataekonomi sätter fart på företagens förnyelse

Dataekonomin och en ny typ av affärsverksamhet baserad på data kan vara en livlina för många företag efter en lågkonjunktur. Tiden för själviskhet är över och samarbete är en styrka. Sök med till företagsprogrammet IHAN.

Författare

Publicerad

Företagen har hittills sett dataägande som en viktig konkurrensfördel. Denna tankemodell har kommit från plattformsekonomin. Stora spelare som Facebook, Google, Apple och Amazon har vuxit genom att utveckla tjänster och genom att utnyttja de enskilda data som de samlar in på nätet för egen vinning. Under de senaste decennierna har företag och individer agerat själviskt i plattformsekonomin.

Nu är tiden för själviskhet över och samarbete är ett villkor för att klara sig – både för privatpersoner och företag.

Konkurrensfördelar kan uppnås genom att dela data med partner i datanätverk – i en ny och rättvisare dataekonomi.

Att äga data ger inte längre det största värdet i framtidens dataekonomi. Konkurrensfördelar och framgång kan uppnås genom att dela data med partner i datanätverk – i en ny och rättvisare dataekonomi. Den nya affärsverksamheten bygger på datadelning utanför branschens gränser och på innovativa tjänster och produkter i anslutning till den.

En god avsikt kan inte leda till att genomskinlighet saknas. Till exempel i Kina har man försökt kontrollera coronaviruset genom att kombinera data (artikeln på finska). Städerna har förpliktat människor att installera en app på sin telefon som berättar om en persons rörelser på en plats där ett virus har upptäckts. För att stoppa en pandemi har det behövts data från många olika datakällor samt samarbete och datadelning. Avsikten har varit god, men det finns ingen säker information om hur och till vad uppgifterna används efter krisen.

För kommersiella applikationer har vikten av genomskinlighet stadigt ökat och den allmänna dataskyddsförordningenhar gjort det möjligt för Europa att föregå med gott exempel i en rejäl dataekonomi för hela världen. I en medborgarundersökning utförd av Sitra uppger 43 procent av de finländska respondenterna att bristande förtroende för tjänsteleverantörer hindrar dem från att använda digitala tjänster. Så många som 71 procent ville ha en rejäl dataetikett som skulle berätta att tjänsterna fungerar genomskinligt och med rejäla spelregler. Detta bör locka företag som utnyttjar data.

Sitras företagsprogram IHAN tillhandahåller verktyg för att utveckla ny affärsverksamhet som utnyttjar data

Inom företagsprogrammet IHAN (på finska) kan små och medelstora företag förnya sin affärsverksamhet och skapa nya databaserade produkter och tjänster – i enlighet med principerna för en rejäl dataekonomi. Finländska små och medelstora företag har en unik möjlighet att ansöka om deltagande i ett kostnadsfritt sex månaders pilotprojekt gällande företagsprogram som anordnas av Sitra.

De 30 företag som väljs ut för programmet kan fatta strategiska beslut om att utveckla affärsverksamhet baserad på dataanvändning under ledning av toppexperter. Experter inom tjänstedesign, affärsverksamhetsmodeller, teknologi-arkitektur, juridiska frågor och avtalsfrågor samt finansiering säkerställer att utvecklingsidéerna som uppkommer under programmet omsätts i praktiken. Företagen bildar sina egna datanät för att få ut sina nya databaserade tjänster och produkter på marknaden.

Nu, om någonsin, måste företag och människor arbeta för samma mål. Kan ditt företag återhämta sig från lågkonjunkturen genom en affärsverksamhet som du skapat tillsammans med dina nya samarbetspartner – rejält med respekt för individuella rättigheter?

Ta en närmare titt på programmet och ansök!

Se även webbinarinspelningen om företagsprogrammet (på finska).

Vad handlar det om?